Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars
  1. Szkolenia stacjonarne i online

Techniczne

Klimatyzacja

Układy klimatyzacji w samochodach osobowych – zaświadczenie Fgaz

Koszt szkolenia

450

/ netto za osobę

Lokalizacja

ul.Gdańska 15 Cząstków Mazowiecki mazowieckie 05-152 Polska

Data:

10.10.2024,

od godziny 09:00 do 17:00

Liczba dostępnych biletów:  

19


Cele szkolenia


1. Zdobycie podstawowej wiedzy na temat: • działania systemów klimatyzacji wykorzystywanych w pojazdach silnikowych • wykorzystania i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych • wpływ emisji gazów cieplarnianych, współczynnik ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu • stosowanych przepisów rozporządzenia (WE) nr842/2006 i dyrektywy 2006/40/WE 2. Poznanie powszechnie stosowanych procedur: • Odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych • Postępowania z butlą zawierającą czynnik chłodniczy • Podłączenia zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i odłączenie go od nich • Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego

Harmonogram


1. Wprowadzenie do szkolenia 2. Omówienie najważniejszych zależności przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych, zasad bezpieczeństwa przy obsłudze układu klimatyzacji oraz obchodzenia się z butlą zawierającą czynnik chłodniczy 3. Omówienie charakterystyki czynników chłodniczych 4. Przedstawienie zależności termodynamicznych występujących w układzie klimatyzacji 5. Prezentacja budowy i działania poszczególnych komponentów układu klimatyzacji 6. Przedstawienie aspektów związanych z obsługą i naprawą układów klimatyzacji (przykłady diagnozowania usterek) 7. Omówienie dokumentacji związanej z ewidencją czynnika i wykonywanych czynności serwisowych

Podsumowanie


Uczestnik w trakcie szkolenia zdobywa podstawową wiedzę z układów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych oraz poznaje budowę tych układów i zachodzące w nich zależności fizyczne. Dodatkowo każdy uczestnik poznaje wszystkie zasady bezpieczeństwa dotyczące serwisu i naprawy układów klimatyzacji, postępowania z butlą zawierającą czynnik, zagrożenia związane z bezpośrednim kontaktem człowieka z czynnikiem i wyciekiem fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery. Poznaje różnice między dostępnymi typami układów klimatyzacji.

Lokalizacja