Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars

Techniczne

ATE-Wszystko o tarczach hamulcowych "Akcja Hamulec"

main image

Koszt szkolenia

bezpłatne

Lokalizacja

Online

Wymagania

komputer ze stabilnym łączem internetowym - prędkość Internetu co najmniej 1,5 Mbps dla pobierania (download) oraz 1,5 Mbps dla wysyłania (upload) (zalecane) słuchawki z mikrofonem lub inny system audio nie powodujący efektu echa (zalecane) działająca kamerka internetowa (zalecane) przeglądarka Google Chrome lub zainstalowany program Microsoft Teams

Data:

31.03.2022,

od godziny 16:30 do 18:30

Liczba dostępnych biletów:  

95


Cele szkolenia


Nabycie przez uczestników wiedzy o rodzajach tarcz hamulcowych, proceduralnego montażu tarcz hamulcowych oraz pomiarów służących weryfikacji uszkodzeń tarcz hamulcowych.

Harmonogram


-Omówienie rodzajów tarcz hamulcowych (tarcze płaskie, hybrydowe, nacinane, nawiercane, lakierowane) -przedstawienie podstawowych parametrów tarcz hamulcowych - zaprezentowanie różnic pomiędzy tarczami hamulcowymi wentylowanymi, kierunkowymi i hybrydowymi -proceduralny montaż tarcz hamulcowych - prawidłowy dobór elementów pary trącej – dodatkowe kryteria wg numeru PR - weryfikacja układu zawieszenia - prawidłowe pomiary piast, tarcz oraz prawidłowe przygotowanie zespołu tarcza-piasta do pomiaru sumarycznego -zaprezentowanie zalecanych narzędzi montażowych - prawidłowy dobór i zastosowanie środków smarnych przedstawienie nietypowych objawów pracy układu hamulcowego -pomiary służące weryfikacji uszkodzeń tarcz hamulcowych (reklamacje) - ocenianie stanu tarczy – podstawowe informacje omówienie typowych uszkodzeń dla tarcz hamulcowych -wykonanie pomiarów tarcz hamulcowych - weryfikacja uszkodzeń tarcz hamulcowych na podstawie wykonanych pomiarów

Podsumowanie


Uczestnik szkolenia zna kryteria doboru i procedury montażowe tarcz hamulcowych. Potrafi wykonać pomiary służące weryfikacji uszkodzeń tarcz hamulcowych.