Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars
  1. Szkolenia stacjonarne i online

Techniczne

Elektryka

PHILIPS: Podstawowa obsługa pojazdów elektrycznych z uprawnieniami SEP 1kV - Eksploatacja

main image

Koszt szkolenia

960

/ netto za osobę

Lokalizacja

ul. 25 Czerwca 66 Radom 26-600

Wymagania

Osoba przystępująca do egzaminu SEP wraz z wnioskiem egzaminacyjnym powinna złożyć kserokopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie techniczne (studia na kierunku technicznym/szkoła zawodowa techniczna/technikum), a jeżeli takiego wykształcenia nie posiada, to oświadczenie potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe. Takie oświadczenie może wypisać pracodawca lub dowolna osoba fizyczna (np. współpracownik), która posiada uprawnienia SEP. Osoba przystępująca do egzaminu powinna mieć co najmniej 0,5 roku doświadczenia, co należy zaznaczyć w oświadczeniu. Wzory oświadczeń zostaną prezsłane do zapisanych osób przed szkoleniem.

Data:

25.07.2024,

od godziny 09:00 do 18:00

Liczba dostępnych biletów:  

0

Brak miejsc


Cele szkolenia


Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym, aby uzyskać dofinansowanie 50% na to szkolenie.

Harmonogram


1. Elektromobilność w warunkach warsztatowych • rodzaje i zakresy wymaganych uprawnień • czynności serwisowe, a wymagane uprawnienia • procedury przygotowawcze przed przystąpieniem do naprawy • dostęp do instrukcji serwisowych 2. Zakres prac i interwały przeglądowe w samochodach z napędem elektrycznym i hybrydowym • czynności przeglądowe w samochodzie z napędem elektrycznym • czynności przeglądowe w samochodzie z napędem hybrydowym • obsługa systemów asystujących (kalibracja kamer i radarów) • obsługa systemów oświetlenia: LED, Matrix LED, HD Matrix LED 3. Wyposażenie warsztatu wymagane przy naprawie samochodów elektrycznych i hybrydowych • wymagane narzędzia izolowane, zgodne z normami • akcesoria do pracy pod napięciem, zgodne z normami 4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – uprawnienia SEP 1) Wiadomości ogólne • podstawy prawne • zakresy prądów i napięć niebezpiecznych dla człowieka • układy sieciowe i ich zabezpieczenia • stopnie ochrony obudów • klasy ochronności 2) Ochrona przeciwporażeniowa – uprawnienia SEP G1 • ochrona podstawowa • ochrona dodatkowa • ochrona uzupełniająca • ochrona organizacyjna • ochrona indywidualna • zagrożenia pożarowe Egzamin w formie zdalnej

Lokalizacja