Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars
  1. Szkolenia stacjonarne i online

Techniczne

Elektryka

MANN: Podstawowa obsługa pojazdów elektrycznych z uprawnieniami SEP 1kV – Dozór

main image

Koszt szkolenia

960

/ netto za osobę

Lokalizacja

ul. Centralna 91 Kraków małopolskie 31-586 Polska

Wymagania

Osoba przystępująca do egzaminu SEP wraz z wnioskiem egzaminacyjnym powinna złożyć kserokopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie techniczne (studia na kierunku technicznym/szkoła zawodowa techniczna/technikum), a jeżeli takiego wykształcenia nie posiada, to oświadczenie potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe. Takie oświadczenie może wypisać pracodawca lub dowolna osoba fizyczna (np. współpracownik), która posiada uprawnienia SEP. Osoba przystępująca do egzaminu powinna mieć co najmniej 0,5 roku doświadczenia, co należy zaznaczyć w oświadczeniu. Wzory oświadczeń zostaną prezsłane do zapisanych osób przed szkoleniem.

Data:

06.06.2024,

od godziny 09:00 do 18:00

Liczba dostępnych biletów:  

14


Harmonogram


1. Elektromobilność w warunkach warsztatowych • przyjęcie samochodu z napędem elektrycznym i hybrydowym • ustalenie zakresu prac i powiązanych zagrożeń • zlecenie na pracę w przypadku samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym • rodzaje i zakresy wymaganych uprawnień niezbędne dla pracowników • Zakres szkolenia BHP dla pracowników 2. Zakresy prac i interwały przeglądowe w samochodach z napędem elektrycznym i hybrydowym • czynności przeglądowe w samochodzie z napędem elektrycznym • czynności przeglądowe w samochodzie z napędem hybrydowym • obsługa systemów asystujących (kalibracja) • serwisowanie układu klimatyzacji i układu wymiany ciepła 3. Wyposażenie warsztatu wymagane przy naprawie samochodów elektrycznych i hybrydowych • wymagane narzędzia izolowane • akcesoria do pracy pod napięciem • złącza pomiarowe dedykowane przez producenta samochodu • urządzenia do ładowania samochodów elektrycznych na warsztacie • wyposażenie BHP wymagane dla pracowników (środki ochrony indywidualnej) 4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – uprawnienia SEP 1) Wiadomości ogólne • podstawy prawne • prowadzenie dokumentacji • sporządzanie protokołów • przekazywanie informacji o zagrożeniach • prowadzenie dokumentacji • obowiązki pracodawcy i kary za naruszenia • sporządzanie stanowiskowych instrukcji pracy • zakresy prądów i napięć niebezpiecznych dla człowieka • układy sieciowe i ich zabezpieczenia • stopnie ochrony obudów • klasy ochronności 2) Ochrona przeciwporażeniowa – uprawnienia SEP G1 • ochrona podstawowa • ochrona dodatkowa • ochrona uzupełniająca • ochrona organizacyjna • ochrona indywidualna • zagrożenia pożarowe 5. Egzamin SEP z dozoru - forma zdalna

Lokalizacja