Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars

eSOWA - aktualizacje programu

Zachęcamy do pobrania najświeższej wersji programu eSowa. Tylko z nią masz pewność dostępu do wszystkich istotnych funkcji, bez usterek.

2024-04-29
Najnowsza aktualizacja
Wersja 5.3.16
1. Integracja z IC - eCatalogiem
2024-04-19
Wersja 5.2.2
1. Grupowanie towarów i usług na wydruku zlecenia z pozycjami.
2. Aktualizacja ceny detalicznej pojedynczego towaru.
3. Dodanie godziny utworzenia w rachunkach sprzedażowych.
4. Wydruk potwierdzający wprowadzenie korekty do FZ.
5. Drobne poprawki i ulepszenia.
2024-03-29
Wersja 5.1.7
1. Dodanie możliwości pokazania/ukrycia numeru telefonu zleceniodawcy na karcie zlecenia.
2. Dodanie do „Raportu sprzedaży towarów i usług (uproszczonego)” możliwości pokazania kodów GTU.
3. Wydruk potwierdzający wprowadzenie faktury zakupowej.
4. Komentarz w dokumencie PZ przyjętym z IC.
5. Wysłanie pojedynczego SMS z wezwaniem do zapłaty.
6. Drobne poprawki i ulepszenia.
2024-02-19
Wersja 5.0.4
1. Drobne poprawki i ulepszenia
2024-01-15
Wersja 4.10.5
1. Przywrócenie poprzedniej wersji „Raportu zakupu w cenach zakupu”
2. Wprowadzenie nowego typu zlecenia „SZK” dedykowanego do rozliczania szkód blacharskich oraz przyjmowania wpłat zaliczkowych na poczet tych szkód.
3. Uproszczona procedura dodawania zaliczek do zleceń
4. Drobne poprawki i ulepszenia.