Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars

eSOWA - aktualizacje programu

Zachęcamy do pobrania najświeższej wersji programu eSowa. Tylko z nią masz pewność dostępu do wszystkich istotnych funkcji, bez usterek.

2025-03-19
Najnowsza aktualizacja
Wersja 5.3.21
1. Umożliwienie włączenia opcji podglądu paragonu fiskalnego przy rozliczaniu zlecenia.
2. Ulepszenia i drobne poprawki.
2024-05-17
Wersja 5.3.18
1. Auta zastępcze.
2. Raport zapasów magazynowych uzupełniony o daty dostaw.
3. Kurs waluty na wydrukach faktur w walutowych.
4. Dodanie możliwości wyświetlenia kolumny VAT kwotowo i procentowo w „Kartotece towary/usługi” jak również kolumny VAT kwotowo z poziomu zleceń/zamówień.
5. Możliwość aktualizacji ceny sprzedaży z poziomu zleceń/zamówień.
2024-04-29
Wersja 5.3.16
1. Integracja z IC - eCatalogiem
2024-04-19
Wersja 5.2.2
1. Grupowanie towarów i usług na wydruku zlecenia z pozycjami.
2. Aktualizacja ceny detalicznej pojedynczego towaru.
3. Dodanie godziny utworzenia w rachunkach sprzedażowych.
4. Wydruk potwierdzający wprowadzenie korekty do FZ.
5. Drobne poprawki i ulepszenia.
2024-03-29
Wersja 5.1.7
1. Dodanie możliwości pokazania/ukrycia numeru telefonu zleceniodawcy na karcie zlecenia.
2. Dodanie do „Raportu sprzedaży towarów i usług (uproszczonego)” możliwości pokazania kodów GTU.
3. Wydruk potwierdzający wprowadzenie faktury zakupowej.
4. Komentarz w dokumencie PZ przyjętym z IC.
5. Wysłanie pojedynczego SMS z wezwaniem do zapłaty.
6. Drobne poprawki i ulepszenia.