Data publikacji: 2021-06-29
, autor: Przemysław Sałek

Bezproblemowy odbiór zużytych opon w Bio Service

W samym 2020 roku w ramach programu Bio Service odebrano blisko 400 tys. zużytych opon – to pokazuje, jak ważna jest to usługa dla warsztatów. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy oddawaniu zużytych opon?

bioservice_bezproblemowy_odbior_zuzytych_opon_w_bioservice_1170x658.jpg

Według polskiego prawa przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, kogo działalność powoduje powstanie odpadów, dlatego jest nim także każdy właściciel warsztatu samochodowego. Z kolei pojęcie odpadu definiuje się jako każdą substancję lub przedmiot, którego posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się we właściwy sposób jest zobowiązany.

Warsztaty samochodowe i motocyklowe wytwarzają długą listę odpadów, m.in. zużyte oleje, akumulatory, płyny, filtry, opakowania czy szkło. Jednym z popularniejszych odpadów, z jakimi warsztaty zgłaszają się do nas, są zużyte opony. W samym 2020 r. w ramach Bio Service odebraliśmy blisko 400 tys. zużytych opon – zaznacza Wojciech Kopacz, Menedżer Projektu Bio Service.

Zużyte opony – praktyczne wskazówki dla warsztatów

Większość sprzedanych opon w Polsce powinna zostać odzyskana w postaci zużytych opon. Część z nich jest poddawana recyklingowi. Kolejna część zużytych opon jest odzyskiwana m.in. w postaci energii cieplnej. W Polsce opony w całości lub rozdrobnione są spalane – najczęściej w cementowniach – w specjalnie do tego celu przystosowanych piecach.

Wszystko to sprawia, że w ramach programu Bio Service, w którym Inter Cars zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dużą część odpadów stanowią zużyte opony. Dodatkowo należy pamiętać, że opony, z uwagi na swoje gabaryty, często zabierają wolną przestrzeń w warsztatach, dlatego są one chętnie oddawanym odpadem – mówi Wojciech Kopacz.

Jaki jest koszt odbioru zużytych opon w Bio Service? Usługa oddania jednej sztuki to:

  • opony motocyklowe – koszt odbioru 1 szt. wynosi 1,50* zł netto (2,00** zł netto),
  • opony osobowe – koszt odbioru 1 szt. wynosi 2,50* zł netto (4,00** zł netto),
  • opony ciężarowe – koszt odbioru 1 szt. wynosi 15,00 zł netto (20,00** zł netto).
* oferta dotyczy województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
** oferta dotyczy województw: małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

Warto jednak zaznaczyć, że odbiór zużytych opon w ramach Bio Service następuje od 200 sztuk opon osobowych i motocyklowych, albo od 35 sztuk opon ciężarowych.

Zgłoś zużyte opony przez program BS BIO

Najwygodniejszą opcją zgłaszania zużytych opon w ramach Bio Service jest BS BIO, czyli program do obsługi gospodarki odpadami. Jest to aplikacja, która umożliwia serwisom samochodowym i motocyklowym szybkie i łatwe zamawianie usług odbioru odpadów. System automatycznie podlicza wszystkie koszty, a jeśli w zgłoszeniu znajdują się pozycje podlegające zapłacie i odsprzedaży, przelicza dane i pokazuje kwotę, jaką trzeba będzie zapłacić operatorowi lub jaką się od niego otrzyma.

Jak więc zgłosić odbiór odpadów, w tym zużytych opon? Po pierwsze, należy się zalogować do systemu BS BIO. Następny krok to wybór kodu, rodzaju i ilości odpadów (kod odpadu dla zużytych opon to 16 01 03). Później zgłoszenie trafia do operatora logistycznego, który ustala datę odbioru. Następnie operator odbiera odpady, a warsztat otrzymuje potwierdzenie przejęcia odpadu w BDO oraz fakturę za usługę odbioru.

Więcej szczegółów o usłudze odbioru zużytych opon znaleźć można na stronie Bio Service.