Bio Service

Bio Service

Założeniem projektu jest przekonanie i zachęcenie warsztatów do świadomego i zgodnego ze standardami gospodarowania odpadami powstającymi w ich codziennej działalności (odpadami niebezpiecznymi dla środowiska naturalnego oraz komunalnymi).

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Każdy warsztat samochodowy w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadów. Natomiast pojęcie odpadu definiujemy jako każdą substancję lub przedmiot, który posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się we właściwy sposób jest zobowiązany.

Odbiór odpadów warsztatowych

Odbiór odpadów warsztatowych

BIO SERVICE zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Skup złomu akumulatorowego

Skup złomu akumulatorowego

BIO SERVICE połączył ekologię z doraźnymi profitami dla swoich klientów. Zapraszamy do najbliższej filii Inter Cars S.A. w celu oddania zużytych akumulatorów i otrzymania w zamian dodatkowych korzyści.

Skup rdzeni

Skup rdzeni

Firma Lauber uruchomiła projekt odkupu online używanych części samochodowych (rdzeni), które spełniają kryteria przyjęcia opracowane przez firmę. Aby odsprzedać posiadane elementy, wystarczy wejść na stronę www.skuprdzeni.pl

Ekologia

Bio Service

Założeniem projektu jest przekonanie i zachęcenie warsztatów do świadomego i zgodnego ze standardami gospodarowania odpadami powstającymi w ich codziennej działalności (odpadami niebezpiecznymi dla środowiska naturalnego oraz komunalnymi).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Gospodarka odpadami

Każdy warsztat samochodowy w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadów. Natomiast pojęcie odpadu definiujemy jako każdą substancję lub przedmiot, który posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się we właściwy sposób jest zobowiązany.
Gospodarka odpadami w warsztacie

Odbiór odpadów warsztatowych

BIO SERVICE zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Czytaj więcej na intercars.com.pl

Skup złomu akumulatorowego

BIO SERVICE połączył ekologię z doraźnymi profitami dla swoich klientów. Zapraszamy do najbliższej filii Inter Cars S.A. w celu oddania zużytych akumulatorów i otrzymania w zamian dodatkowych korzyści.
Skup złomu akumulatorowego