Data publikacji: 2018-01-16

Zadania układów ABS cz. I

Dotyczą one układów ABS tylko wówczas, gdy są one aktywne podczas hamowania. Jak się bowiem później dowiemy, w samochodzie z układem ABS, wiele hamowań odbywa się bez jego udziału. Układ ABS obserwuje przebieg hamowania rozpoczętego przez kierowcę, czuwa nad jego przebiegiem i aktywnie włącza się do pracy wówczas, gdy jest to konieczne

Rys. 47

Zapewnienie stabilności i kierowalności pojazdu


Pod pojęciem zapewnienia stabilności pojazdurozumiemy przeciwdziałanie utracie przez pojazd stateczności lub kierowalności. Kierowalność pojazdu powinna umożliwić kierowcy (w granicach określonych przez fizykę) jazdę po łukach dróg oraz omijanie przeszkód na drodze, szczególnie gdy pojawiają się nagle. Zobaczmy jak to zadanie w praktyce realizuje układ ABS.

Na rys.47 są dwa samochody: A - bez układu ABS, po nieudanym manewrze omijania przeszkody; B - z układem ABS, po udanym ominięciu przeszkody. Oba samochody rozpoczęły manewr omijania przeszkody w punktach tak samo oddalonych od przeszkody - samochód A w punkcie (2) a samochód B w punkcie (3). Proszę zauważyć, że samochód A nie zmienił swojego toru jazdy - pozostał on prostoliniowy. Przyczyną była utrata kierowalności, o czym świadczy to, że samochód A jedzie wprost, mimo, że ma skręcone koła przednie (1, rys.47). Nawiązując do informacji z podrozdziału 6.1. można stwierdzić, że na kołach przednich są siły hamowania, ale nie ma sił bocznych, które mogą zmienić tor ruchu samochodu, na zamierzony przez kierowcę. Samochód B, wyposażony w układ ABS, przeszkodę ominął, ponieważ dzięki układowi ABS, hamowane koła przednie nie zostały zablokowane - samochód nie utracił kierowalności.

Tekst pochodzi z Dodatku  technicznego do WIADOMOŚCI Inter Cars SA nr 48/marzec 2013  „Układ ABS część 2 Kompendium praktycznej wiedzy”