Data publikacji: 2018-03-16

Współczynnik lambda (λ) składu mieszanki

Współczynnik lambda jest podstawową wielkością charakteryzującą skład mieszanki paliwowo-powietrznej

Zdjêcie na ok³adkê - trójfuncyjne konwetery katalityczne.jpg

Obliczamy go z wzoru:

gdzie:

λ - współczynnik składu mieszanki - bezwymiarowy

mPOW. - masa powietrza w mieszance paliwowo-powietrznej [kg]

mPAL. - masa paliwa w mieszance paliwowo-powietrznej [kg]

LT - teoretyczna masa powietrza potrzebna do spalenia 1 kg paliwa

Teoretyczna masa powietrza potrzebna do spalenia 1 kg paliwa, to masa powietrza wynikająca z równania chemicznego - patrz rozdz.2.1. Jej wartość zależy od składu chemicznego paliwa. Jest wielkością charakterystyczną dla każdego paliwa. Teoretyczna masa powietrza potrzebna do spalenia:

  • 1 kg benzyny - wynosi 14,7 kg powietrza
  • 1 kg gazu LPG (propan 50 %/butan 50 %) – wynosi 15,5 kg powietrza
  • 1 kg gazu CNG - wynosi 17,2 kg powietrza

Jeśli wartość współczynnika lambda:

  • λ = 1 - to oznacza, że w mieszance paliwowo-powietrznej jest dokładnie tyle tlenu, ile trzeba do spalenia paliwa mówimy, że mieszanka ma skład stechiometryczny
  • λ > 1 - to oznacza, że w mieszance paliwowo-powietrznej jest więcej tlenu niż jest potrzebne do spalenia paliwa, a więc część tlenu nie zostanie wykorzystana w procesie spalania; mówimy, że jest to mieszanka uboga (w domyśle w paliwo)
  • λ < 1 - to oznacza, że w mieszance paliwowo-powietrznej jest miej tlenu niż jest potrzebne do spalenia paliwa; mówimy, że jest to mieszanka bogata (w domyśle w paliwo)

Tekst pochodzi z Dodatku  technicznego do WIADOMOŚCI Inter Cars SA nr 47/grudzień 2012  „Trójfunkcyjne konwertery katalityczne Kompendium praktycznej wiedzy”