Data publikacji: 2019-09-27

Pomoc prawna dla serwisów wewnątrz sieci Q Service Castrol

Prowadzenie własnego biznesu wymaga od przedsiębiorcy wielozadaniowości i umiejętności odnalezienia się na wielu płaszczyznach. Znajomość przepisów prawa i wykorzystanie ich do obrony przed nieuczciwymi osobami, to jedno z największych wyzwań. Osoby zarządzające siecią Q Service Castrol doskonale zdają sobie z tego sprawę i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli warsztatów, oferują im konsultację i pomoc prawną.

clause-684509_640.jpg
ciesielska_marta_00022.jpg

- Bardzo dobrze znamy problemy z jakimi na co dzień boryka się przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy. Mnogość zagrożeń takich jak nierzetelni kontrahenci, nieterminowi płatnicy czy też nieuczciwi klienci może przyprawić o ból głowy i skutecznie zniechęcić do prowadzenia biznesu. Jako partner naszych serwisów, chcemy odciążyć ich, oferując profesjonalną pomoc prawną i pozwolić im spokojnie rozwijać ich warsztaty – mówi Marta Ciesielska, Kierownik Działu Sieci Serwisowych Inter Cars SA.

Warsztaty należące do sieci Q Service Castrol uzyskują nieodpłatną opiekę prawną w zakresie:

  • obowiązków przedsiębiorcy względem klienta serwisu samochodowego w zakresie zgłaszanych przez niego roszczeń reklamacyjnych i gwarancyjnych oraz rękojmi za wady, a także przysługujących mu uprawnień do żądania naprawy i wymiany towaru na nowy oraz odstąpienia od umowy;

  • odpowiedzialności względem klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi oraz obowiązku naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody;

  • spraw wynikłych ze stosunku pracy – przede wszystkim zawierania i rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, urlopów, pracy w godzinach nadliczbowych, świadectw pracy, odpowiedzialności materialnej pracowników, a także zatrudniania pracowników na innej podstawie niż umowa o pracę (umowa zlecenia, umowa o dzieło lub działalność gospodarcza);

  • spraw związanych z bieżącą działalnością, m. in. zawieraniem umów i kontraktów handlowych, założeniem, rejestracją i zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji;

  • windykacji należności w przypadku niedokonania przez klienta zapłaty za towar bądź wykonaną usługę w ustalonym terminie, w szczególności wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia, negocjacji spłaty powstałego zadłużenia i rozłożenia go na raty (windykacja przedsądowa), a także sądowej drogi dochodzenia roszczeń i postępowania egzekucyjnego przed komornikiem.

W celu uzyskania porady prawnej  należy wysłać wiadomość na adres porady.prawne@intercars.eu opisując problem, a także podając swój numer telefonu.

Każdy warsztat należący do sieci Q Service Castrol, który zgłosi się z prośbą o pomoc, dostanie potwierdzenie dostarczenie wiadomości oraz informację o terminie udzielenia porady. Jeżeli zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych informacji, przedstawiciele sieci skontaktują się z dany warsztatem drogą mailową lub telefonicznie. Niezwłocznie po zapoznaniu się z problemem i jego przeanalizowaniu, klient otrzyma wiadomość zwrotną, zawierającą odpowiedź na postawione przez niego pytania.

Więcej informacji uzyskać można u Menadżera Sieci danego regionu.

Podobne artykuły

Zwiększ konkurencyjność oferty i widoczność warsztatu w Internecie

Zwiększ konkurencyjność oferty i widoczność warsztatu w Internecie

Sieci serwisowe jako element rozwoju biznesowego – podsumowanie szóstego webinaru od Inter Cars

Sieci serwisowe jako element rozwoju biznesowego – podsumowanie szóstego webinaru od Inter Cars

Spotkanie Liderów Sektora Motoryzacyjnego z udziałem Macieja Oleksowicza

Spotkanie Liderów Sektora Motoryzacyjnego z udziałem Macieja Oleksowicza

Schaeffler wspólnie z Inter Car zapraszają na szkolenie „Dwumasowe koło zamachowe”

Schaeffler wspólnie z Inter Car zapraszają na szkolenie „Dwumasowe koło zamachowe”