Data publikacji: 2020-08-11

BDO, czyli co?

Cyfryzacja BDO, czyli co musi wiedzieć warsztat, aby uniknąć problemów?

Pierwszą sprawą po otrzymaniu numeru BDO, o której musi pamiętać przedsiębiorca, jest połączenie konta użytkownika z jego numerem BDO w 30 dni od uzyskania numeru. Aby poprawnie przejść powyższą weryfikację, należy udać się na stronę https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/, zalogować na swoje konto, a następnie kliknąć w pomarańczowy przycisk „PRZYPISZ KONTO PODMIOTU”. Wykonanie tej czynności spowoduje powiązanie zalogowanego przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej użytkownika z kontem podmiotu zarejestrowanego w BDO. Potrzebny będzie login (numer rejestrowy podmiotu) oraz hasło. Po zintegrowaniu konta z numerem BDO uzyskujemy dostęp do prowadzenia ewidencji odpadów (w tym do Kart Przekazania Odpadu) oraz sprawozdawczości. 

nature-3294632_640.jpg
recycling-button.jpg
gospodarka-odpadami-rejestr-719x450.jpg

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

  1. Kiedy należy dokonać rejestracji w BDO?

Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO przed rozpoczęciem działalności, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu.

W przypadku prowadzenia działalności, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu, bez wpisu do Rejestru BDO, należy niezwłocznie złożyć wniosek rejestracyjny.

  1. Dostałem hasło z urzędu marszałkowskiego, jednak w ciągu 30 dni nie dokonałem logowania, co zrobić w takiej sytuacji?

Hasła w systemie BDO nie tracą ważności. Jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w rejestrze BDO, należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski. Jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO, należy podać aktualne hasło do rejestru.

  1. Mam problem z pierwszym logowaniem do systemu BDO, na co powinienem zwrócić uwagę?

Logowania do systemu BDO należy dokonać poprzez opcję logowania przez serwis login.gov.pl. Następnie, po identyfikacji użytkownika, należy przypisać konto podmiotu do użytkownika, wykorzystując 9-cyfrowy numer rejestrowy oraz hasło nadane przez urząd marszałkowski (jeśli nie zostało zmienione). Użytkownik główny, który dokona przypisania konta podmiotu, będzie logował się do systemu BDO poprzez Węzeł Krajowy.

  1. Zapomniałem hasła do systemu BDO i nie mogę powiązać konta podmiotu z użytkownikiem. Jak odzyskać hasło?

Zgodnie z ustawą o odpadach to marszałek województwa prowadzi rejestr BDO i tylko on ma możliwość generowania nowych haseł. Dlatego też zmiany hasła do systemu BDO dokonuje Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę podmiotu.

  1. Czy podmiot przejmujący odpad może wystawić KPO lub KPOK?

Nie, obowiązek wystawienia karty przekazania odpadów (KPO) spoczywa na podmiocie przekazującym odpady. KPO sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów, albo miejsc przetwarzania, przed rozpoczęciem ich transportu.

  1. Co w przypadku, gdy wytwórca odpadów nie posiada wagi i nie zna masy odpadu?

Wytwórca odpadów przed ich przekazaniem ma obowiązek wystawić KPO i wprowadzić w niej masę przekazywanych odpadów. W przypadku awarii lub braku wagi, należy oszacować ciężar na podstawie dotychczasowych doświadczeń, pojemności odbieranych pojemników, stosowanych wzorów i współczynników dotyczących wyliczenia masy odpadów.

  1. Zrobiłem kartę przekazania odpadów w BDO, ale nadal nikt ich nie odebrał.

Należy zwrócić uwagę na status wypełnianej karty. Tylko taka ze statusem „zatwierdzona”, jest  widoczna dla transportującego i informuje o oczekiwaniu na odbiór lub załadunek.

  1. Czy roczne sprawozdanie za rok 2019 o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami, sporządzane przez wprowadzających produkty w opakowaniach, należy złożyć wyłącznie poprzez system BDO? Czy jest dopuszczalne złożenie sprawozdania w wersji papierowej?

Od 1 stycznia 2020 r. roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, składa się wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Wyjątkowo do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r.

Chcesz pomocy przy prowadzeniu elektronicznej bazy danych o odpadach?

Już dziś zamów u nas usługę w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów warsztatowych. Obejmuje ona prowadzenie kart ewidencji odpadów na podstawie wprowadzonych przez serwis KPO, sporządzaniu rocznego zbiorczego zestawienia informacji i danych o rodzajach i ilościach odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach służących do odzysku i ich unieszkodliwiania w systemie BDO w terminie wymaganym prawem oraz doradztwem w zakresie odpadów.

Nie posiadasz jeszcze numeru BDO, a nie chcesz tracić na to czasu?

Zgłoś się do nas i zleć to naszym specjalistom do ochrony środowiska.

Jeżeli chcesz, przygotujemy dla Ciebie także sprawozdanie z wytworzonych odpadów.

Wszystkie te usługi znajdziesz po zalogowaniu się na naszej stronie http://bio-service.pl/ i kliknięciu w zakładkę Usługi BIO.