Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars
  1. Szkolenia stacjonarne i online

Techniczne

Zarządzanie serwisem samochodowym cz. 3 - gwarancja i rękojmia

main image

Koszt szkolenia

650

/ netto za osobę

Lokalizacja

BETIS Olszynowa 23 Radom mazowieckie 26-600

Data od:

03.07.2024,

od godziny 08:00

Data do:

04.07.2024,

do godziny 09:00

Liczba dostępnych biletów:  

19


Cele szkolenia


poznasz aspekty odpowiedzialności serwisu za wady wykonanej usługi oraz sprzedanej części poznasz okres ustawowy i umowny odpowiedzialności za usługę dowiesz się jak skutecznie ograniczać bądź zupełnie wyłączać odpowiedzialność w ramach obowiązujących przepisów prawa poznasz rzeczywiste przykłady właściwego stosowania przepisów prawa do ochrony działalności gospodarczej

Harmonogram


Odpowiedzialność serwisu za wady rzeczy sprzedanej Warunki utrzymania rękojmi Zleceniodawca – wymogi ustawowe, aby podpis na zleceniu mógł być uznany za ważny Notatki służbowe Gwarancja Przepisy prawa w zakresie gwarancji Przykład dokumentu gwarancyjnego udzielanego przez serwis samochodowy Wyłączenie gwarancji Utrata gwarancji Regulamin pracy serwisu w przypadku wprowadzenia dokumentu w postaci druku gwarancji Przykład druku zlecenia gwarancyjnego; konieczne zapisy Rękojmia Rękojmia za wady fizyczne Rękojmia za wady prawne Przykładowe interpretacje sądowe Wyłączenie, ograniczenie i rozszerzenie rękojmi Roszczenia z tytułu rękojmi Terminy z tytułu rękojmi Prawa kupującego z tytułu rękojmi (wady fizyczne) Rozpatrywanie roszczeń z tytułu rękojmi

Podsumowanie


---

Lokalizacja