Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars
  1. Szkolenia stacjonarne i online

Techniczne

ZF [pro] Tech – budowa i funkcjonowanie skrzyń serii 8HP

Koszt szkolenia

1199

/ netto za osobę

Lokalizacja

ul. Merkurego 48C Kozerki mazowieckie 05-825 Polska

Data od:

10.09.2024,

od godziny 09:00

Data do:

11.09.2024,

do godziny 18:00

Liczba dostępnych biletów:  

15


Cele szkolenia


Uczestnicy poznają m.in. budowę oraz funkcjonowanie automatycznej skrzyni biegów ZF 8HP oraz budowę i warianty mechatroniki w skrzyniach serii 8HP.

Harmonogram


Dzień 1 • Budowa automatycznej klasycznej skrzyni biegów ZF serii 8HP • Budowa i zasadza działania przekładni hydrokinetycznej skrzyń 8HP • Najczęstsze usterki przekładni hydrokinetycznej • Znaczenie wymiany oleju oraz doboru oleju w skrzyniach automatycznych. • Procedury wymiany oleju – statyczna, dynamiczna, porównania oraz konsekwencje. • Różnica w generacjach I-III serii skrzyń 8 HP • Czytanie schematu przełączania i na podstawie tego wyciąganie wniosków i diagnozowanie • Matryca przełączeń • Procedura diagnostyki skrzyni biegów • Zajęcia praktyczne - Wykonywanie czynności serwisowych na module • mechatroniki ZF 8HP, • rozbieranie na poszczególne elementy modułu mechatronicznego, ocena zużycia • poszczególnych elementów, wymiana, naprawa. Dzień 2 • możliwości diagnozy za pośrednictwem testerów diagnostycznych, • procedura wymiany oleju na pojeździe marki BMW ze skrzynią ZF 8HP, • omówienie kasowania wartości adaptacyjnych, jazda adaptacyjna, adaptacja • demontaż skrzyni na poszczególne jej elementy składowe, oraz omówienie ich funkcji

Lokalizacja