Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars
  1. Szkolenia stacjonarne i online

Techniczne

Klimatyzacja

Układy klimatyzacji w sam. ciężarowych - państwowe uprawnienia UDT (certyfikat dla personelu)

main image

Koszt szkolenia

1950

/ netto za osobę

Lokalizacja

ul. Kolejowa 11 Łomża podlaskie 18-400 Polska

Wymagania

ukończone 18 lat niekaralność

Data od:

30.09.2024,

od godziny 09:00

Data do:

01.10.2024,

do godziny 17:00

Liczba dostępnych biletów:  

30


Cele szkolenia


- zdobędziesz teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z dziedziny układów klimatyzacji w samochodach ciężarowych, autobusach, maszynach rolniczych i klimatyzacjach stacjonarnych, co pozwoli na przystąpienie do państwowego egzaminu dającego certyfikat I kat. w urzędzie UDT (egzamin jest wliczony w cenę szkolenia) - dowiesz się, w jaki sposób serwisować i naprawiać stacjonarne układy klimatyzacji - nauczysz się sposobu łączenia rurociągów miedzianych metodą lutowania na twardo - zapoznasz się z trzema metodami odzysku czynnika chłodniczego - wykonasz próbę szczelności układu chłodniczego, ocenisz jego szczelność oraz zaprotokołujesz wynik próby szczelności poznasz procedury naprawy, instalacji i serwisowania układów chłodniczych oraz rozliczania czynnika za poprzedni rok Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia oraz po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje certyfikat Kategorii I, z którym musi się udać do właściwego Urzędu Dozoru Technicznego w celu wydania certyfikatu dla personelu.

Harmonogram


- Wprowadzenie - Obieg czynnika w układzie chłodniczym - Budowa i zasada działania nowoczesnych układów chłodniczych oraz grzewczych - Czynniki stosowane w układach chłodniczych oraz grzewczych - Prowadzenie dokumentacji związanej z serwisowaniem oraz naprawą układów chłodniczych - Zapoznanie się z budową i zasadą działania poszczególnych elementów układów chłodniczych - Metody łączenia rurociągów z rur miedzianych: lutowanie na twardo połączenia skręcane - Odzyskiwanie czynnika chłodniczego trzema metodami - Wykonanie próby szczelności - Protokołowanie przeprowadzonej próby szczelności

Lokalizacja