Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars
  1. Szkolenia stacjonarne i online

Polecane

Techniczne

ZF PROTECH: Samochody hybrydowe i elektryczne. Szkolenie SEP.

Oferta szkoleniowa

To szkolenie stanowi ofertę informacyjną dotyczącą szkoleń technicznych. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w szkoleniu, skontaktuj się z działem szkoleń, pisząc na adres:[email protected]

Koszt szkolenia

1199

/ netto za osobę

Lokalizacja

Oferta szkoleniowa

Wymagania

Szkolenie TYLKO dla Warsztatów ZF [pro] TECH ZF [pro] TECH Start 1199 ZF [pro] TECH Plus 899 akcja VIPpass dla sieci Q Service Castrol -50 % Zgodnie z zasadami BHP na warsztacie wymagane jest posiadanie obuwia ochronnego (podczas szkolenia we własnym zakresie).

Data

Skontaktuj się z nami

Liczba dostępnych biletów:  

15


Cele szkolenia


Niniejsze szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu obsługi systemów WN w celu bezpiecznego wykonywania wszystkich prac nieelektrycznych w pojeździe. Grupa docelowa. Każda osoba, która może mieć kontakt z pojazdami lub komponentami pod wysokim napięciem w pojazdach samochodowych.

Harmonogram


Dzień 1 • Podstawowa wiedza z elektrotechniki. • Rozpoznawanie i obsługa pojazdów WN i powiązanych z nimi komponentów WN. • Koncepcje napędów WN w technologii motoryzacyjnej. • Struktura, funkcja i tryb działania komponentów pojazdów WN. • Wykonywanie czynności ogólnych, które nie wymagają odłączania sieci WN. • Wykonywanie wszystkich czynności mechanicznych w pojeździe (bez ingerencji w komponenty WN / pomarańczowych komponentów!”). • Aktywacja systemu WN, odłączenie serwisowe / wtyczka konserwacyjna „wyłączanie i podłączanie” jako dodatkowy środek bezpieczeństwa. • Niedopuszczalne prace przy pojeździe WN bez uprawnień SEP. • Proces organizacyjny prac elektrotechnicznych prowadzonych pod kierunkiem i nadzorem specjalisty ds. systemów wysokiego napięcia. • Zagrożenia elektryczne, zasady bezpieczeństwa, pierwsza pomoc. • Środki ochronne przed przepływem prądu elektrycznego przez ciało i wyładowaniem łukowym. • Budowa skrzyń serii 8 HP w układzie hybrydowym. Dzień 2 Uczestnicy mają możliwość zdobycia uprawnień SEP do 1 kV *. Po pomyślnym przejściu testu poziomu 1 uczestnicy są uprawnieni do wyłączania iskrobezpiecznych systemów WN, przeprowadzania prac na elementach WN bez napięcia zgodnie ze specyfikacjami producenta i instruowania pracowników lub współpracowników w celu wykonania czynności wspierających w pojeździe WN pod nadzorem. Pierwsza pomoc.