Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars

Polecane

Techniczne

ZF PROTECH: Budowa i funkcjonowanie skrzyń serii 8HP

Oferta szkoleniowa

To szkolenie stanowi ofertę informacyjną dotyczącą szkoleń technicznych. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w szkoleniu, skontaktuj się z działem szkoleń, pisząc na adres:[email protected]

Koszt szkolenia

1199

/ netto za osobę

Lokalizacja

Oferta szkoleniowa

Wymagania

Szkolenie TYLKO dla Warsztatów ZF [pro] TECH ZF [pro] TECH Start 1199 ZF [pro] TECH Plus 899 akcja VIPpass dla sieci Q Service Castrol -50 % Zgodnie z zasadami BHP na warsztacie wymagane jest posiadanie obuwia ochronnego (podczas szkolenia we własnym zakresie).

Data

Skontaktuj się z nami

Liczba dostępnych biletów:  

15


Cele szkolenia


Uczestnicy poznają m.in. budowę oraz funkcjonowanie automatycznej skrzyni biegów ZF 8HP oraz budowę i warianty mechatroniki w skrzyniach serii 8HP .

Harmonogram


Dzień 1 • Budowa automatycznej klasycznej skrzyni biegów ZF serii 8HP • Budowa i zasadza działania przekładni hydrokinetycznej skrzyń 8HP • Najczęstsze usterki przekładni hydrokinetycznej • Znaczenie wymiany oleju oraz doboru oleju w skrzyniach automatycznych. • Procedury wymiany oleju – statyczna, dynamiczna, porównania oraz • konsekwencje. • Różnica w generacjach I-III serii skrzyń 8 HP • Czytanie schematu przełączania i na podstawie tego wyciąganie wniosków i • diagnozowanie • Matryca przełączeń • Procedura diagnostyki skrzyni biegów • Zajęcia praktyczne - Wykonywanie czynności serwisowych na module • mechatroniki ZF 8HP, • rozbieranie na poszczególne elementy modułu mechatronicznego, ocena zużycia • poszczególnych elementów, wymiana, naprawa. Dzień 2 • możliwości diagnozy za pośrednictwem testerów diagnostycznych, • procedura wymiany oleju na pojeździe marki BMW ze skrzynią ZF 8HP, • omówienie kasowania wartości adaptacyjnych, jazda adaptacyjna, adaptacja • demontaż skrzyni na poszczególne jej elementy składowe, oraz omówienie ich • funkcji