Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars
  1. Szkolenia stacjonarne i online

Techniczne

CDIF/3 w praktyce serwisowej poziom 1 - diagnoza szeregowa, podstawy

Oferta szkoleniowa

To szkolenie stanowi ofertę informacyjną dotyczącą szkoleń technicznych. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w szkoleniu, skontaktuj się z działem szkoleń, pisząc na adres:[email protected]

main image

Koszt szkolenia

600

/ netto za osobę

Lokalizacja

Oferta szkoleniowa

Wymagania

Ta pozycja stanowi ofertę informacyjną dotyczącą szkoleń technicznych jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu skontaktuj się z działem szkoleń pod adresem mailowym [email protected]

Data

Skontaktuj się z nami

Liczba dostępnych biletów:  

20


Cele szkolenia


dowiesz się o wyposażeniu, instalacji, wsparciu technicznym i zasadach obowiązujących w systemie CDIF/3 poznasz wszystkie funkcje systemu CDIF/3, m.in. oscyloskop, generator, sterownik, rejestrator i menadżer serwisowy dowiesz się jak korzystać z informacji zawartych w systemie diagnostycznym dowiesz się jak działa komunikacja z samochodem na przykładzie różnych marek i modeli samochodów nauczysz się jak używać okablowania związanego ze sterownikiem, generatorem i oscyloskopem we właściwy sposób

Harmonogram


Wprowadzenie, wymagania sprzętowe Określenie minimum sprzętowego oraz programowego Instalacja aktualizacji oprogramowania Tworzenie protokołów diagnozy Tworzenie i wysyłanie rejestrów pracy Rozwiązywanie problemów technicznych urządzenia CDIF/3 Diagnostyka szeregowa - opis podstawowych funkcji testera Identyfikacja systemu Odczyt i interpretacja kodu usterek Parametry bieżące Testy elementów wykonawczych Adaptacje Możliwości kodowania wariantów Odczyt i adaptacja sterownika PSG5 Problemy komunikacyjne w diagnostyce samochodowej Identyfikacja systemów sterowania Metody rozpoznawania architektury sieci komunikacyjnej CAN Protokoły transmisji danych i standardy komunikacyjne stosowane w motoryzacji Metody szybkiego rozpoznawania i rozwiązywania problemów komunikacyjnych Interpretacja i wyszukiwanie błędów komunikacyjnych Ocena parametrów rzeczywistych w diagnostyce systemu sterowania Sterownik elementów wykonawczych Obsługa funkcji sterownika dla elementów wykonawczych - zakres podstawowy Zastosowanie sterownika w praktyce, prezentacja możliwości sterowania elementem nastawczym Oscyloskop Nauka obsługi oscyloskopu i funkcji podstawowych Możliwości rozszerzeń funkcji w oscyloskopie Wykorzystanie oscyloskopu do pomiarów z użyciem sond ekranowanych i cęgów prądowych Przykłady wykorzystania oscyloskopu w praktyce – zakres podstawowy Funkcja generatora sygnału Obsługa pulpitu sterującego generatora Przykłady wykorzystania generatora w praktyce – zakres podstawowy Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi Konfiguracja systemu bezprzewodowej transmisji danych Diagnostyka pojazdów z użyciem komunikacji bezprzewodowej Instalacja oprogramowania w środowisku Android (smartfon, tablet)