Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars
  1. Szkolenia stacjonarne i online

Techniczne

Zarządzanie serwisem samochodowym cz. 3 - gwarancja i rękojmia

Oferta szkoleniowa

To szkolenie stanowi ofertę informacyjną dotyczącą szkoleń technicznych. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w szkoleniu, skontaktuj się z działem szkoleń, pisząc na adres:[email protected]

main image

Koszt szkolenia

650

/ netto za osobę

Lokalizacja

Oferta szkoleniowa

Wymagania

Ta pozycja stanowi ofertę informacyjną dotyczącą szkoleń technicznych jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu skontaktuj się z działem szkoleń pod adresem mailowym [email protected]

Data

Skontaktuj się z nami

Liczba dostępnych biletów:  

20


Cele szkolenia


poznasz aspekty odpowiedzialności serwisu za wady wykonanej usługi oraz sprzedanej części poznasz okres ustawowy i umowny odpowiedzialności za usługę dowiesz się jak skutecznie ograniczać bądź zupełnie wyłączać odpowiedzialność w ramach obowiązujących przepisów prawa poznasz rzeczywiste przykłady właściwego stosowania przepisów prawa do ochrony działalności gospodarczej

Harmonogram


Odpowiedzialność serwisu za wady rzeczy sprzedanej Warunki utrzymania rękojmi Zleceniodawca – wymogi ustawowe, aby podpis na zleceniu mógł być uznany za ważny Notatki służbowe Gwarancja Przepisy prawa w zakresie gwarancji Przykład dokumentu gwarancyjnego udzielanego przez serwis samochodowy Wyłączenie gwarancji Utrata gwarancji Regulamin pracy serwisu w przypadku wprowadzenia dokumentu w postaci druku gwarancji Przykład druku zlecenia gwarancyjnego; konieczne zapisy Rękojmia Rękojmia za wady fizyczne Rękojmia za wady prawne Przykładowe interpretacje sądowe Wyłączenie, ograniczenie i rozszerzenie rękojmi Roszczenia z tytułu rękojmi Terminy z tytułu rękojmi Prawa kupującego z tytułu rękojmi (wady fizyczne) Rozpatrywanie roszczeń z tytułu rękojmi

Podsumowanie


---