Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars

Techniczne

BDO - Baza danych odpadowych w branży motoryzacyjnej

Oferta szkoleniowa

To szkolenie stanowi ofertę informacyjną dotyczącą szkoleń technicznych. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w szkoleniu, skontaktuj się z działem szkoleń, pisząc na adres:[email protected]

main image

Koszt szkolenia

650

/ netto za osobę

Lokalizacja

Oferta szkoleniowa

Wymagania

Ta pozycja stanowi ofertę informacyjną dotyczącą szkoleń technicznych jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu skontaktuj się z działem szkoleń pod adresem mailowym [email protected]

Data

Skontaktuj się z nami

Liczba dostępnych biletów:  

18


Cele szkolenia


poznasz aspekty prawne tzw. ustawy „śmieciowej”, do kogo jest skierowana i kogo dotyczy w mniejszym lub większym stopniu dowiesz się, czy ustawa Ciebie dotyczy i czy wymaga od Ciebie rejestracji w BDO poznasz wyjątki, gdzie np. mniejsze warsztaty mogą nie podlegać pod BDO dowiesz się jakie obowiązki wynikają z założenia BDO oraz jakie są możliwe konsekwencje i sankcje administracyjno-skarbowe w przypadku braku przestrzegania procedur poznasz tabelę tzw. kodów śmieciowych - nauczysz się jak właściwie kategoryzować numery, gdy produkt składa się z kilku odpadów, np. palety drewnianej owiniętej folią oraz pasków zabezpieczających z tworzywa poznasz podstawowe przepisy i system kontroli dowiesz się gdzie na chwilę obecną kontrola BDO może być prowadzona równolegle z ochroną środowiska

Harmonogram


Baza danych odpadowych - aspekty prawne i główne założenia Ustawa BDO – omówienie ustawy dla dedykowanej grupy docelowej – branży motoryzacyjnej Które podmioty powinny zostać zarejestrowane w systemie zgodnie z ustawą BDO Zwolnienia z wpisu dla podmiotów zgodnie z ustawą BDO Sankcje prawne dla podmiotów które nie zostaną zarejestrowane w systemie BDO - omówienie aspektów na podstawie ustawy Kontrola przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki odpadami - rodzaj oraz zakres kontroli Rozporządzenie Ministra Klimatu dotyczące ilości odpadów na które nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji BDO Moduł BDO – sposób rejestracji podmiotów gospodarczych Moduł BDO – omówienie podstawowych funkcji platformy