Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars
  1. Szkolenia stacjonarne i online

Techniczne

Systemy oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie samoczynnym EGR, DPF, SCR, NOX Trap

Oferta szkoleniowa

To szkolenie stanowi ofertę informacyjną dotyczącą szkoleń technicznych. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w szkoleniu, skontaktuj się z działem szkoleń, pisząc na adres:[email protected]

Koszt szkolenia

700

/ netto za osobę

Lokalizacja

Oferta szkoleniowa

Wymagania

Ta pozycja stanowi ofertę informacyjną dotyczącą szkoleń technicznych jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu skontaktuj się z działem szkoleń pod adresem mailowym [email protected]

Data

Skontaktuj się z nami

Liczba dostępnych biletów:  

20


Cele szkolenia


Na tym szkoleniu: poznasz zagadnienia związane z układami ograniczającymi emisję szkodliwych składników spalin, od podstawowych układów filtrów cząstek stałych DPF czy FAP, po nowoczesne dodatkowe układy odpowiedzialne za obróbkę spalin, np. SCR poznasz ideę rozwiązań obniżających emisję spalin, co pozwoli na szybkie diagnozowanie usterek skutkujących wielokrotnie uciążliwymi problemami eksploatacyjnymi i serwisowymi poznasz nowoczesne, nisko i wysokociśnieniowe układy recyrkulacji spalin oraz układy z filtrem cząstek stałych wraz z dodatkowymi i nowoczesnymi rozszerzeniami zdobędziesz wiedzę na temat systemów selektywnej redukcji katalitycznej SCR wykorzystującej układ wtrysku płynu AD Blue do układu wydechowego poznasz budowę i zasadę działania katalizatorów tlenków azotu NOx dla pojazdów spełniających normę emisji spalin od EURO 6 dowiesz się jak radzić sobie z trudnymi przypadkami związanymi z problematyką obróbki spalin w samochodach z najbardziej rygorystyczną normą czystości spalin

Harmonogram


Plan szkolenia: Wprowadzenie Skład spalin silnikowych Tlenek węgla CO Węglowodory HC Tlenki azotu NOx Związki siarki SOx, H2S Sadza i cząstki stałe PM Proces spalania w silniku wysokoprężnym Napełnianie cylindra Wyznaczanie masy powietrza Wyznaczanie ilości paliwa Sposoby poprawy procesu spalania Recyrkulacja spalin Recyrkulacja niskociśnieniowa Recyrkulacja wysokociśnieniowa Filtry cząstek stałych Filtry ceramiczne Filtry metalowe Eksploatacja filtra cząstek stałych Regeneracja w warunkach serwisowych Układy wspierane dodatkami do paliwa Układy pozasilnikowe zmniejszające emisję NOx Katalizatory zasobnikowe NOx Katalizator SCR

Podsumowanie