Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars
  1. Szkolenia stacjonarne i online

Polecane

Techniczne

Schaeffler: Dwumasowe koło zamachowe (samochody osobowe i dostawcze)

main image

Koszt szkolenia

bezpłatne

Lokalizacja

ul. Graniczna 8c Wrocław dolnośląskie 54-610 Polska

Data:

14.06.2024,

od godziny 10:00 do 14:00

Liczba dostępnych biletów:  

30


Cele szkolenia


Celem naszego szkolenia jest przekazanie mechanikom specjalistycznej wiedzy dotyczącej Dwumasowych Kół Zamachowych (DKZ). Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość: - Zapoznania się z budową DKZ, co pozwoli na głębsze zrozumienie ich konstrukcji i funkcji. - Nabycia umiejętności diagnozowania ewentualnych usterek oraz przeprowadzania efektywnych napraw. - Zapoznania się z technologią montażu, co jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowej pracy DKZ. - Nabycia praktycznej i teoretycznej wiedzy, która jest niezbędna do pełnego zrozumienia i obsługi DKZ.

Harmonogram


- Budowa i Zasada Działania DKZ: - Szczegółowe omówienie komponentów DKZ i ich roli w systemie napędowym pojazdu. - Wyjaśnienie mechanizmu działania DKZ i jego wpływu na komfort jazdy. - Technologia Montażu DKZ: - Praktyczne warsztaty z zakresu prawidłowego montażu i demontażu DKZ. - Zasady bezpieczeństwa i ergonomii pracy przy montażu DKZ. - Diagnoza Uszkodzeń, Pomiary: - Analiza przypadków uszkodzonych DKZ i metod ich diagnozowania. - Nauka wykonywania precyzyjnych pomiarów i interpretacji wyników. - Przyczyny Powstawania Drgań Skrętnych: - Omówienie wpływu drgań skrętnych na działanie silnika spalinowego czterosuwowego i inne zespoły pojazdu. - Dyskusja na temat metod zapobiegania negatywnym skutkom drgań. - Sposoby Tłumienia Drgań Skrętnych: - Przedstawienie technik redukcji drgań skrętnych w silnikach spalinowych. - Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktycznych scenariuszach. - Cel Stosowania DKZ: Wyjaśnienie korzyści płynących z zastosowania DKZ w pojazdach. Dyskusja o roli DKZ w poprawie trwałości i niezawodności pojazdu. - Różne Rozwiązania DKZ: Prezentacja różnych typów i modeli DKZ dostępnych na rynku. - Porównanie ich właściwości i zastosowań w różnych typach pojazdów. Szkolenie to jest skierowane do mechaników samochodowych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych w pojazdach. Oferujemy dostęp do najnowszych narzędzi diagnostycznych, praktyczne warsztaty oraz wsparcie doświadczonych ekspertów. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym kursie, który wyposaży uczestników w umiejętności niezbędne do profesjonalnej obsługi DKZ.

Lokalizacja