Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars
  1. Szkolenia stacjonarne i online

Techniczne

Elektryka

Podstawowa obsługa pojazdów elektrycznych z uprawnieniami SEP 1kV – Dozór

Oferta szkoleniowa

To szkolenie stanowi ofertę informacyjną dotyczącą szkoleń technicznych. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w szkoleniu, skontaktuj się z działem szkoleń, pisząc na adres:[email protected]

Koszt szkolenia

960

/ netto za osobę

Lokalizacja

Oferta szkoleniowa

Wymagania

Ta pozycja stanowi ofertę informacyjną dotyczącą szkoleń technicznych jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu skontaktuj się z działem szkoleń pod adresem mailowym [email protected]

Data

Skontaktuj się z nami

Liczba dostępnych biletów:  

17


Harmonogram


PLAN SZKOLENIA: 1. BHP przy pracy z układami wysokowoltowymi • Kwalifikacje i obowiązki osób w zakresie organizacji bezpiecznej pracy • Poziomy napięcia bezpiecznego przy pracy • Wymagane uprawnienia i obostrzenia prawne związane z obsługą układów wysokiego napięcia • Rodzaje poleceń na pracę • Wydawanie poleceń i przebieg pracy 2. Bezpieczne serwisowanie pojazdu w miejscu obsługi na przykładach pojazdów • Warunki wykonywania prac • Zasady wykonywania prac pod napięciem 3. Środki ochrony indywidualnej 1) Ubiór ochronny 2) Wymagania stawiane narzędziom 4. Stanowiskowe środki ochrony 3) 1. Wyposażenie stanowiska pracy 4) 2. Zabezpieczenie pojazdu w trakcie obsługi 5) 3. Dokumentacja, protokoły i dobre praktyki chroniące interesy zakładów naprawczych 5. Zabezpieczenia przed porażeniem montowane w pojazdach z układem wysokowoltowym 6. Sytuacje zagrożenia i możliwości ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowe 7. Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym i poparzonych 8. Egzamin – ok 2 godz.