Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars

Techniczne

Elektryka

Delphi - Obsługa pojazdów elektrycznych

Oferta szkoleniowa

To szkolenie stanowi ofertę informacyjną dotyczącą szkoleń technicznych. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w szkoleniu, skontaktuj się z działem szkoleń, pisząc na adres:[email protected]

Koszt szkolenia

bezpłatne

Lokalizacja

Oferta szkoleniowa

Data

Skontaktuj się z nami

Liczba dostępnych biletów:  

9


Harmonogram


1. Podstawowe informacje z zakresu elektrotechniki 2. Koncepcja budowy pojazdów elektrycznych 3. Najważniejsze komponenty i ich zadanie: - Inwerter - Ładowarka - Maszyna elektryczna - Akumulator HV - BCM 4. Ładowanie pojazdu elektrycznego 5. Poziomy dostępu, niezbędne uprawnienia 6. Zabezpieczenia przed porażeniem montowane w pojazdach z układem wysokowoltowym 7. BHP podczas pracy przy pojazdach elektrycznych 8. Procedury dezaktywacji układu wysokiego napięcia - Potrzebne narzędzia - Wyszukiwanie niezbędnych informacji - Środki ochrony indywidualnej 9. Procedury aktywacji układu wysokiego napięcia