Data publikacji: 2021-11-10
, autor: Mikołaj Rutkowski

Organizacyjne i prawne wsparcie dla warsztatu

Wymogi środowiskowe dla warsztatów - wsparcie Inter Cars

Prowadzenie warsztatu samochodowego wymaga szerokiej wiedzy z obszaru motoryzacji, przedsiębiorczości, a także umiejętności odnalezienia się w gąszczu przepisów prawa. Inter Cars za cel postawił sobie wsparcie polskich serwisów w tych aspektach pracy. W obszarze gospodarowania odpadami oraz prawa ochrony środowiska realizuje go w ramach projektu Bio Service.

Warsztaty samochodowe i motocyklowe podlegają restrykcyjnym przepisom prawa dotyczącego utylizacji odpadów wytwarzanych w ramach prowadzenia działalności. Wynika to z tego, że znakomita ich część należy do kategorii odpadów niebezpiecznych – są to m.in. akumulatory, opakowania po olejach, filtry olejowe i filtry paliwa, płyn hamulcowy oraz wiele innych. Zgodnie z prawem odbierać je mogą od warsztatów tylko wyspecjalizowane firmy a związana z tym dokumentacja musi być prowadzona w ściśle określony sposób. Gwarancję współpracy z takimi podmiotami, posiadającymi wszelkie wymagane pozwolenia, daje korzystanie z platformy Bio Service.

Pewny odbiór odpadów

W ramach programu Bio Service warsztaty mogą liczyć na kompleksowy odbiór odpadów pochodzących z ich działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na platformie online mechanicy wskazują, jaki typ odpadu oraz jego masę mają do przekazania. Współpracująca z klientem firma odbiera wskazane odpady i przekazuje je do profesjonalnej utylizacji lub do recyklingu. Proces zamawiania usługi odbywa się online w wygodny i intuicyjny sposób.

Zwrot części kosztów

Rejestracja oraz korzystanie z Bio Service nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami ponad koszt zamawianych usług. Klienci Inter Cars mogą wręcz skorzystać z możliwości refundacji, czyli ze zwrotu części kosztów oddania odpadów w przypadku dokonania tego za pośrednictwem Bio Service.

Refundacja to zwrot określonej sumy pieniędzy w zależności od rodzaju i wagi przekazanego odpadu. Aby dowiedzieć się, ile można zyskać warto śledzić cennik frakcji refinansowanych na stronie platformy Bio Service. Refundacja wypłacana jest jako „korekta do okresu”, czyli pomniejszenie płatności kolejnej faktury za zakupy dokonane w Inter Cars. Inną możliwością jej uzyskania jest przelew na konto – ta forma zwrotu jest możliwa przy przekazaniu, przez platformę Bio Service zużytych akumulatorów, oleju oraz tarcz i bębnów hamulcowych.

Synchronizacja działania z BDO

Obowiązkiem warsztatu w obszarze gospodarki odpadami jest także prowadzenie dokumentacji potwierdzającej, że wszystkie wytworzone przez serwis odpady zostały przekazane przygotowanym do tego oraz posiadającym odpowiednie pozwolenia podmiotom. Każda taka transakcja wiąże się z obowiązkiem wypełnienia Karty Przekazania Odpadu w państwowym systemie BDO.

Platforma Bio Service jest zintegrowana z modułem Kart Przekazania Odpadu w systemie BDO. Dzięki temu warsztat korzystający z usługi Inter Cars nie musi oddzielnie kontaktować się z operatorem w sprawie odbioru i oddzielnie, w dodatkowym systemie wypełniać Karty. W Bio Service może załatwić te rzecz naraz i w jednym miejscu. Jednym kliknięciem – szybko i bez logowań na innych kontach – mechanik może zamówić odbiór i wypełnić obowiązkową Kartę Przekazania Odpadu.

Wsparcie ekspertów

Szczęśliwie dla środowiska, coraz więcej serwisów samochodowych stara się funkcjonować z uwzględnieniem kwestii środowiskowych i ekologicznych, a także odpowiednio utylizuje szkodliwe odpady. Dzieje się tak z wielu względów, m.in. z uwagi na liczne środowiskowe obowiązki prawne, których ewentualne lekceważenie naraża warsztaty na poważne konsekwencje finansowe.

Dla wielu serwisów sprostanie wszystkim wymogom administracyjnym pozostaje jednak nadal wyzwaniem. Wsparcie mogą odnaleźć one w usługach doradczych Bio Service. W dużym skrócie można je podzielić na cztery bloki: konsultacje i kontrole, wnioski i sprawozdania, uzyskanie pozwoleń oraz szkolenia. Eksperci Bio Service pomogą m.in. w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawne, przygotowaniu raportu KOBIZE i sprawozdania rocznego, udzielą konsultacji prawnej oraz przeprowadzą szkolenie BHP.

Poznaj Bio Service

Wszystkie informacje dotyczące platformy Bio Service oraz korzyści wynikających z korzystania z niej opisane są na jej stronie internetowej. Dowiedz się więcej na bio-service.pl!