Q-SERVICE

Q-SERVICE

Q-Service to pierwsza ogólnopolska sieć warsztatów samochodowych, która powstała w 1997 r. przy udziale Inter Cars SA. Jest to zrzeszenie wolnych warsztatów, które zachowują własną tożsamość.

Koncepcja ogólnopolskiej sieci warsztatów samochodowych Q-SERVICE powstała w firmie Inter Cars S.A. w 1997 r. Jest to zrzeszenie wolnych warsztatów samochodowych, które zachowują własną tożsamość - nazwa firmy i nazwisko właściciela są na pierwszym miejscu.

Właścicielem znaku towarowego Q-SERVICE i organizatorem sieci jest firma Inter Cars S.A.. Rosnące wymagania rynku i klientów zmuszają nas do wprowadzenia zwiększonych wymagań, niezbędnych do konkurowania na tym trudnym rynku.

Postawiliśmy na jakość usług świadczonych w naszej sieci, jednocześnie wprowadzając:

  • jednolite oznakowanie warsztatów,
  • szerokie wsparcie promocyjne,
  • programy finansowania rozwoju,
  • programy inwestycyjne,
  • program doradztwa technicznego

Sieci serwisowe

Koncepcja ogólnopolskiej sieci warsztatów samochodowych powstała w firmie Inter Cars S.A. w 1997 r. Jest to zrzeszenie wolnych warsztatów samochodowych, które zachowują własną tożsamość - nazwa firmy i nazwisko właściciela są na pierwszym miejscu.
Perfect ServiceQ-Service MOTOQ-Service TruckWebp.net-resizeimage (1).png