Flota Motointegrator

Flota Motointegrator
Flota motointegrator to Dział Obsługi Klientów Flotowych, który połączył dystrybucję części zamiennych i sprzedaż usług z nią związanych.

W 2002r. roku w ramach działalnościInter Cars SA powstał Dział Obsługi Klientów Flotowych, który połączyłdystrybucję części zamiennych i sprzedaż usług z nią związanych. Od 9 latsukcesywnie powiększamy swoją ofertę dla klienta flotowego zapewniając muobecnie kompleksową obsługę związaną z eksploatacją floty. Od 1 maja 2010r.Flota Inter Cars SA zmieniła nazwę i obecnie działa pod szyldem MotointegratorFlota. Zmiana miała związek z uruchomieniem w ramach Inter Cars SA projektuMotointegrator, który ma bardzo zbliżoną formułę do Programu Flotowego, aleskierowany jest do klientów indywidualnych.


Nasz zespół to fachowcy z zakresu napraw, typowania części, opon i ubezpieczeń.Nasza praca wspierana jest wiedzą i doświadczeniem całego zespołu Inter CarsSA. W naszych szeregach znajdują się najlepsi specjaliści rynkumotoryzacyjnego, co dzięki potencjałowi jaki daje nam firma, pozwala wprowadzaćbezpieczne i profesjonalne rozwiązania dla klienta. Gwarantem naszych usługjest firma Inter Cars, która jest stroną w umowie, na której spoczywaodpowiedzialność za jej należytą realizację. Gwarancja na części i usługirealizowana jest zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.


Nasza oferta została skonstruowana w taki sposób, by klient mógł realizowaćwszystkie operacje na swoich samochodach u jednego operatora. Dzwoniąc podjeden nr telefonu 22 714 14 14 uzyskuje informację w zakresie niezbędnym wdanej chwili, wybiera jakiej pomocy potrzebuje: mechanicznej, oponiarskiej czyzwiązanej z powstałą szkodą komunikacyjną.


Oferowany przez Inter Cars program flotowy gwarantuje przejrzystą ofertęserwisową, która jest alternatywą dla serwisów autoryzowanych i jest corazpowszechniej wybierana przez firmy posiadające własny park samochodowy. Dziękiskorzystaniu z Programu Flotowego klient dostaje jasne zasady rozliczeń, a coza tym idzie wymierne oszczędności finansowe. Klient ma do dyspozycji jednegopartnera odpowiedzialnego za sprawną i bezpieczną mobilność swojej floty.Dostaje do dyspozycji możliwość administrowania naprawami swoich samochodówdzięki platformie internetowej dostępnej na stronie
flota.motointegrator.pl

Zakres świadczonych usług:

 • Przeglądy okresowe
 • Naprawy mechaniczne
 • Ogólnopolski serwis ogumienia
 • Diagnostyka samochodowa
 • Przeglądy techniczne
 • Usługi dodatkowe: door to door
 • Naprawy blacharsko-lakiernicze
 • Likwidacja szkód
 • Holowanie
 • Samochody zastępcze
 • Monitoring GPS, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
 • Ubezpieczenie samochodów
 • Pomoc przy tworzeniu polityki flotowej, (zasad użytkowania samochodów przez użytkowników)
 • Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości (raportowanie)