OsoboweTechniczne

Diagnostyka samochodowa w standardzie Pass-Thru Euro 5/Euro 6 Mercedes-Benz

25.10.2021 godz: 9 - 17
Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń Sławomir Olszowski, Olszynowa 23, Radom
Firma szkoląca: BETIS
600 PLN NETTO / os
Zapisz się

Wypełnij formularz

Dane płatnika

Dane uczestników

Skopiuj imię, nazwisko, telefon i e-mail z danych płatnika
Dane kolejnego uczestnika

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w szkoleniu, a ich niepodanie uniemożliwi udział. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia szkolenia (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy), wysyłania informacji marketingowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Dane będą przechowywane do czasu wynikającego z prawnego obowiązku archiwizacji faktur lub cofnięcia ewentualnie wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.