OsoboweBiznesowe

DOKUMENTY SERWISOWE, A PRAKTYKA W SPRAWACH SĄDOWYCH : GWARANCJA, RĘKOJMIA

03.12.2020 godz: 9 - 16
Filia IC, ul. Gdańska 27, Cząstków Polski, Czosnów
Firma szkoląca: Betis
500 PLN NETTO / os
Zapisz się

Opis szkolenia

CELEM SZKOLENIA JEST ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW Z ZAGADNIENIAMI DOTYCZĄCYMI ODPOWIEDZIALNOŚCI WARSZTATU W KWESTII RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI.

AGENDA
1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ
- WARUNKI UTRZYMANIA RĘKOJMI
- ZLECENIODAWCA – WYMOGI USTAWOWE ABY PODPIS NA ZLECENIU MÓGŁ BYĆ UZNANY ZA WAŻNY
- NOTATKI SŁUŻBOWE
2. GWARANCJA
- PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE GWARANCJI
- PRZYKŁAD DOKUMENTU GWARANCYJNEGO UDZIELANEJ PRZEZ SERWIS SAMOCHODOWY
- WYŁĄCZENIE GWARANCJI
- UTRATA GWARANCJI
3. REGULAMIN PRACY SERWISU W PRZYPADKU WPROWADZENIA DOKUMENTU W POSTACI DRUKU GWARANCJI
- PRZYKŁAD DRUKU ZLECENIA GWARANCYJNEGO. KONIECZNE ZAPISY.
4. RĘKOJMIA
- RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE
- RĘKOJMIA ZA WADY PRAWNE
- PRZYKŁADOWE INTERPRETACJE SĄDOWE: WYŁĄCZENIE, OGRANICZENIA I ROZSZERZENIA RĘKOJMI, ROSZCZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI, TERMINY Z TYTUŁU RĘKOJMI, PRAWA KUPUJĄCEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI (WADY FIZYCZNE), ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI.

EFEKT
KLIENT NABYWA WIEDZĘ DOTYCZĄCĄ GWARANCJI I RĘKOJMI. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA MOŻE PODNIEŚĆ STANDARD SERWISU POPRZEZ WPROWADZENIE ZAMIAN.
Zapisz się na szkolenie

Inne szkolenia

OsoboweBiznesowe
szkolenie On-line, szkolenie On-line, szkolenie On-line
129 PLN NETTO / os
Zapisz się
OsoboweBiznesowe

ZARZĄDZANIE SERWISEM SAMOCHODOWYM I

04.11.2020 godz: 9 - 17
Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach, ul. Konarskiego 9, Siedlce
500 PLN NETTO / os
Zapisz się
OsoboweBiznesowe

ZARZĄDZANIE SERWISEM SAMOCHODOWYM I

05.11.2020 godz: 9 - 17
Filia IC, ul. Gdańska 27, Cząstków Polski, Czosnów
500 PLN NETTO / os
Zapisz się
OsoboweBiznesowe
Filia IC, ul. Gdańska 27, Cząstków Polski, Czosnów
500 PLN NETTO / os
Zapisz się
OsoboweBiznesowe

ZARZĄDZANIE SERWISEM SAMOCHODOWYM I

20.11.2020 godz: 9 - 17
Filia IC, ul. Towarowa 13a, Olsztyn
500 PLN NETTO / os
Zapisz się
OsoboweBiznesowe

ZARZĄDZANIE SERWISEM SAMOCHODOWYM I

23.11.2020 godz: 9 - 17
Filia IC, ul. Rzecha 5, Rzeszów
500 PLN NETTO / os
Zapisz się
OsoboweBiznesowe

ZARZĄDZANIE SERWISEM SAMOCHODOWYM I

24.11.2020 godz: 9 - 17
Filia IC, ul. Młyńska 27, Zamość
500 PLN NETTO / os
Zapisz się
OsoboweBiznesowe

ZARZĄDZANIE SERWISEM SAMOCHODOWYM I

25.11.2020 godz: 9 - 17
Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego, Długosza 10a, Lublin
500 PLN NETTO / os
Zapisz się
OsoboweBiznesowe
Filia IC, ul. Gdańska 27, Cząstków Polski, Czosnów
500 PLN NETTO / os
Zapisz się
OsoboweBiznesowe

ZARZĄDZANIE SERWISEM SAMOCHODOWYM I

08.12.2020 godz: 9 - 17
Filia IC, ul. Gnieźnieńska 36, Koszalin
500 PLN NETTO / os
Zapisz się
OsoboweBiznesowe

ZARZĄDZANIE SERWISEM SAMOCHODOWYM I

09.12.2020 godz: 9 - 17
Filia IC, ul. Trasa Północna 12C, Zielona Góra
500 PLN NETTO / os
Zapisz się
OsoboweBiznesowe

ZARZĄDZANIE SERWISEM SAMOCHODOWYM I

18.12.2020 godz: 9 - 17
Filia IC, ul. Kolejowa 169, Nowy Targ
500 PLN NETTO / os
Zapisz się