Biznesowe

Szkolenie z RODO – analiza ryzyka i stosowanie zabezpieczeń zgodnych z nowymi przepisami o ochronie

08.08.2018 godz: 9 - 17
Filia IC, ul. Kokoszycka 131c, Wodzisław Śląski
Firma szkoląca: BETiS
400 PLN NETTO / os
Zapisz się

Opis szkolenia

1. Czym jest RODO i od kiedy będzie obowiązywało?
2. Najważniejsze zmiany w ochronie danych osobowych:
- Pseudonimizacja,
- Profilowanie,
- Podmioty przetwarzające dane osobowe (procesorzy),
- Przetwarzanie danych szczególnych kategorii,
- Zgoda dziecka, usługi społeczeństwa informacyjnego.
3. Zasada integralności, poufności i rozliczalności danych – nowy obowiązek każdego administratora danych,
4. Prawa osób, których dane dotyczą, a które administratorzy danych muszą spełniać:
- Prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny),
- Prawo dostępu do danych,
- Prawo do sprostowania danych,
- Prawo do bycia zapomnianym,
- Prawo do ograniczenia przetwarzania,
- Prawo do przenoszenia danych,
- prawo do niepodlegania profilowaniu,
- zasada przejrzystości.
5. Nowe obowiązki administratorów danych:
- Rejestrowanie czynności przetwarzania,
- Dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych,
- Współpraca z organem nadzorczym,
- Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych,
- Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
- Uwzględnienie ochrony danych osobowych w fazie projektowania,
- Wdrożenie odpowiednich mechanizmów zapewniających domyślną ochronę danych osobowych,
- Wyznaczenie przedstawiciela dla administratorów niemających siedziby w UE.
6. Nowe kary administracyjne za nieprzestrzeganie RODO:
- 20.000.000 EURO lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu – kiedy taka kara?
- 100.000 PLN dla administracji publicznej,
- zakaz przetwarzania danych osobowych – kiedy taka kara?
Zapisz się na szkolenie

Inne szkolenia

Biznesowe
Filia IC, ul. Kokoszycka 131c, Wodzisław Śląski
400 PLN NETTO / os
Zapisz się