Data publikacji: 2019-06-05

Dubeltowa promocja: Loteria sieciowa i konkurs dla warsztatów

Od 1 czerwca do ostatniego dnia wakacji 2019 roku, tj. 31.08, trwa akcja promocyjna, w której wygrać mogą zarówno warsztaty sieciowe Q-Service Truck, Perfect Service, Q-Service i Q Service Castrol kupujące części w Inter Cars, jak i ich klienci. Dla odbiorców indywidualnych przewidziana jest Loteria Sieciowa, z kolei dla serwisów – rozgrywany w formie rankingu konkurs „Wygrywasz Ty i Twoi klienci”, w którym zwyciężą najlepsi. Łączna pula nagród w całej akcji to 70 tysięcy zł!

BANER_1920x1080.jpg

35 tys. zł to nagrody przewidziane dla indywidualnych laureatów loterii sieciowej. Co zrobić, aby wziąć w niej udział? Wystarczy dokonać zakupu towarów za minimum 500 zł netto w serwisie dla samochodów osobowych lub 1000 zł netto w serwisie dla samochodów ciężarowych, należących do jednej z wyżej wymienionej sieci. Zakupy te muszą być udokumentowane jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT. Uczestnik zabawy otrzyma wówczas kod uprawniający do wzięcia udziału w loterii.  Aby zgłosić się do niej należy wysłać wiadomość  SMS na numer 71806 o treści „Warsztat.Numer kodu.Numer dowodu zakupu. Imię. Nazwisko” lub za pośrednictwem strony loterii www.loteriasieciowa2019.pl, wypełniając na niej formularz zgłoszeniowy. Dokonując zgłoszenia do loterii za pośrednictwem wiadomości SMS uczestnik w miejsce kropki może postawić znak spacji lub podkreślenia dolnego, tj. znak „_”.

Nagrodami w loterii są karty przedpłacone o wartości od 250 do 2000 zł. Organizator przewiduje odrębne losowania dla uczestników, którzy wysłali zgłoszenie na podstawie kodu wydanego przez serwis dla samochodów osobowych i odrębne dla klientów warsztatów ciężarowych.

Nagrody pieniężne dla Uczestników, którzy wysłali zgłoszenie na podstawie Kodu wydanego przez Serwis dla samochodów osobowych:
- nagrody I rzędu – 1 karta przedpłacona o wartości 2.000,00 zł,
- nagrody II rzędu – 2 karty przedpłacone o wartości 1.500,00 zł,
- nagrody III rzędu – 6 kart przedpłaconych o wartości 1.000,00 zł,
- nagrody IV rzędu – 15 kart przedpłaconych o wartości 500,00 zł,
- nagrody V rzędu – 16 kart przedpłaconych o wartości 250,00 zł.

Nagrody pieniężne dla Uczestników, którzy wysłali zgłoszenie na podstawie Kodu wydanego przez Serwis dla samochodów ciężarowych:
- nagrody I rzędu – 2  karty przedpłacone o wartości 2.000,00 zł,
- nagrody II rzędu – 3  karty przedpłacone o wartości 1.500,00 zł,
- nagrody III rzędu – 3 karty przedpłacone o wartości 1.000,00 zł,
- nagrody IV rzędu – 2 karty przedpłacone o wartości 500,00 zł.

Losowania loterii odbędą się 5 września. Przewidziane są odrębne losowania dla klientów warsztatów samochodów osobowych i ciężarowych. Niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń, jeden laureat może wygrać tylko jedną nagrodę albo z losu uzyskanego na podstawie kodu wydanego przez serwis dla samochodów osobowych, albo przez warsztat ciężarowy. W ciągu 48 godzin od daty losowania laureat otrzyma wiadomość SMS z informacją o tym, że wygrał jedną z nagród. Wówczas ma obowiązek, aby w ciągu trzech dni wysłać do organizatora skan zwycięskiego kodu oraz skan uzupełnionego i podpisanego oświadczenia laureata.

Sprzedaż towarów w ramach loterii prowadzona jest w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup towarów. Loteria zakończy się 13 listopada 2019 i będzie to ostatni dzień zakończenia postępowania reklamacyjnego.

Poza laureatami wyłonionymi w drodze losowania, w promocji nagrodzone zostaną także serwisy, w których dokonane zostały zakupy wybranego asortymentu. Mechanizm tej części akcji jest prosty – każdy z warsztatów sieciowych ma do zrealizowania minimalny próg zakupowy, który musi przekroczyć, aby móc wziąć udział w konkursie. Nagrodzone zostaną w nim te serwisy, których klienci zarejestrują się do udziału w loterii w największej liczbie. Warto zachęcać więc klientów do korzystania ze swoich usług – im większa część z nich naprawi auta w danym warsztacie i zarejestruje kody za pomocą SMS-a lub strony internetowej loterii, tym większa szansa, że zostanie on jednym z laureatów konkursu.

W tej części loterii dla triumfatorów przewidziane są nagrody w formie rabatów na zakup urządzeń wyposażenia warsztatów, również z rozróżnieniem na serwisy osobowe i ciężarowe. Tu także laureaci otrzymają nagrody o różnej wartości – w zależności od miejsca w rankingu końcowym będą to rabaty w wysokości od 250 do 2 000 zł w przypadku serwisów dla samochodów osobowych i od 500 do 2 000 zł dla warsztatów pojazdów użytkowych.

Dla uczestników, którzy wysłali zgłoszenie na podstawie kodu wydanego przez serwis dla samochodów osobowych przewidziano:

 • - za 1 miejsce – rabat posprzedażowy o wartości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
 • - za 2 miejsce - rabat posprzedażowy o wartości 1800,00 zł zł (słownie: tysiąc osiemset złotych);
 • - za 3 miejsce - rabat posprzedażowy o wartości 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych);
 • - za 4, 5, 6, 7, 8, 9 miejsce - rabat posprzedażowy o wartości 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych);
 • - za 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 miejsce - rabat posprzedażowy o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • - za 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 miejsce - rabat posprzedażowy o wartości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych);

Dla uczestników, którzy wysłali zgłoszenie na podstawie kodu wydanego przez serwis dla samochodów ciężarowych przewidziano:

 • - za 1 miejsce – rabat posprzedażowy o wartości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
 • - za 2 miejsce - rabat posprzedażowy o wartości 1800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych);
 • - za 3 miejsce - rabat posprzedażowy o wartości 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych);
 • - za 4 i 5 miejsce – rabat posprzedażowy o wartości o wartości 1400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych);
 • - za 6, 7 i 8 miejsce - rabat posprzedażowy o wartości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych);
 • - za 9 i 10 miejsce - rabat posprzedażowy o wartości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych);

Partnerami loterii są firmy: Continental, SKF, febi oraz Schaeffler.