Data publikacji: 2016-12-28

Ręczne pompki podciśnieniowe oraz pod- i nadciśnieniowe


Przeczytaj na temat ręcznych pompek podciśnieniowych oraz pod- i nadciśnieniowych.

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3


Z zewnątrz, oba typy pompek wyglądają identycznie (rys. 1). Odróżnić je można na podstawie manometrów. Ręczna pompka podciśnieniowa umożliwia uzyskanie tylko podciśnienia, dlatego jest wyposażona w wakuometr (rys. 6a). Ręczna pompka pod- i nadciśnieniowa umożliwia uzyskanie
podciśnienia oraz nadciśnienia, w zakresie od 0 do 0,15 MPa, dlatego jest wyposażona w manowakuometr (rys. 2b).

Wakuometry (rys. 2a) ręcznych pompek podciśnieniowych, mają skalę o większej rozdzielczości, czytelniejszą. Manowakuometry (rys. 6b) ręcznych pompek pod- nadciśnieniowych, mają skalę o mniejszej rozdzielczości, bowiem ta skala ma większy zakres wartości ciśnienia. Cechą odróżniającą od siebie ręczne pompki, oferowane przez różnych producentów, jednostki na skali wakuometru lub manowakuometru.

Dobrze, aby podstawowa skala była wyskalowana w:
- barach [bar],
- milibarach [mbar],
- kilopaskalach [kPa].

Jeśli na skali wakuometru lub manowakuometru jest naniesiona również druga skala, to dobrze jest, aby była ona wyskalowana w milimetrach słupa rtęci [mmHg], bowiem w wielu instrukcjach serwisowych ta jednostka jest stosowana - unikniemy dzięki temu przeliczania jednostek.

Źle, jeśli wakuometr lub manowakuometr jest wyskalowany tylko w nietypowych jednostkach np. cale słupa rtęci, bowiem nie jest to jednostka z europejskiego układu jednostek, co zmusza użytkownika do przeliczania jednostek. Pompki podciśnieniowe oraz pod- nadciśnieniowe nie służą
do bezpośredniego zasysania płynów, a w szczególności paliwa lub rozpuszczalników. Można to uczynić tylko z wykorzystaniem zbiornika pośredniego, który powinien być elementem jej wyposażenia. Przedostanie się do wnętrza pompki podciśnieniowej jakiegokolwiek płynu, powoduje
konieczność demontażu, czyszczenia smarowania elementów ruchomych smarem wymaganym przez producenta.

Zdjęcia i tekst pochodzą z artykułów „Ręczne pompki podciśnieniowe oraz pod- i nadciśnieniowe” w dodatku technicznym do Wiadomości IC Czujniki ciśnienia absolutnego nr 39/Lipiec 2011