Data publikacji: 2018-03-13

Powstawanie mieszanki paliwowo-powietrznej

Benzyna, gazy LPG i CNG, są paliwami węglowodorowymi. Aby benzyna i przewożony w stanie płynnym w zbiorniku gaz LPG, mogły najpierw utworzyć mieszankę a potem się spalić, muszą najpierw przejść w stan gazowy. Paliwo w stanie ciekłym nie spala się!

Rys. 1

Ta uwaga jest szczególnie istotna w stosunku do benzyny, bowiem jest ona mieszaniną ciekłych węglowodorów, o temperaturach wrzenia od 30 do ok. 215°C. Nie zawsze są jednak warunki, by odparowały jej wszystkie frakcje. Tak jest np. podczas uruchamiania silnika, nagrzewania i szybkiego zwiększania prędkości obrotowej silnika (przyspieszanie samochodu). Wówczas niespalone frakcje benzyny są usuwane ze spalinami przez układ wylotowy. Paliwo w stanie gazowym, tworzy z mieszankę palną z powietrzem, które jest mieszaniną wielu składników (rys.1.). Dwa z nich: azot (N2) i tlen (O2) są najważniejsze. Azot (N2) pełni w komorze spalania ważną rolę niepalnego gazu roboczego, który umożliwia uzyskanie pożądanych wartości ciśnień (podczas suwów sprężania i spalania). Tlen (O2) jest niezbędny w procesie spalania.

Aby mieszanka paliwowo-powietrzna zasilająca silnik ZI zapaliła się od iskry elektrycznej, a następnie spaliła, musi mieć określony zakres składu, bowiem mieszankę nie o każdym składzie może zapalić iskra elektryczna (mówimy, że mieszanka musi być palna).

Tekst pochodzi z Dodatku  technicznego do WIADOMOŚCI Inter Cars SA nr 47/grudzień 2012 „Trójfunkcyjne konwertery katalityczne Kompendium praktycznej wiedzy”