Poradniki Strona
z 7

Parametry SHRT FT X i LONG FT X, a kody usterek P0170 i P0173

Parametry SHRT FT X i LONG FT X, a kody usterek P0170 i P0173

Parametry SHRT FT X i LONG FT X, a kody usterek

Parametry SHRT FT X i LONG FT X, a kody usterek

Test nr 2 - wprowadzenie dodatkowego powietrza do układu dolotowego

Test nr 2 - wprowadzenie dodatkowego powietrza do układu dolotowego

Test nr 1 - wprowadzenie dodatkowego paliwa do układu dolotowego

Test nr 1 - wprowadzenie dodatkowego paliwa do układu dolotowego

Typy parametrów SHRT FT X i LONG FT X

Typy parametrów SHRT FT X i LONG FT X

Eliminacja problemów powodowanych różnicami wartości parametru LONG FT X, dla silników zasilanych benzyną lub gazem

Eliminacja problemów powodowanych różnicami wartości parametru LONG FT X, dla silników zasilanych benzyną lub gazem

Przełączenie zasilania silnika gazem na zasilanie silnika benzyną

Przełączenie zasilania silnika gazem na zasilanie silnika benzyną

Rozruch i nagrzewanie silnika

Rozruch i nagrzewanie silnika

Wartości parametru LONG FT X a zasilanie silnika gazem lub benzyną

Wartości parametru LONG FT X a zasilanie silnika gazem lub benzyną

Gdy wartość współczynnika przeliczeniowego czasu wtrysku benzyny, na czas wtrysku gazu wG/B, jest za duża

Gdy wartość współczynnika przeliczeniowego czasu wtrysku benzyny, na czas wtrysku gazu wG/B, jest za duża

Gdy wartość współczynnika przeliczeniowego wG/B, czasu wtrysku benzyny na czas wtrysku gazu jest za mała

Gdy wartość współczynnika przeliczeniowego wG/B, czasu wtrysku benzyny na czas wtrysku gazu jest za mała

Nieprawidłowe wartości współczynnika wG/B a wartości parametru LONG FT X

Nieprawidłowe wartości współczynnika wG/B a wartości parametru LONG FT X

Prawidłowa współpraca układu zasilania gazem z układem zasilania benzyną

Prawidłowa współpraca układu zasilania gazem z układem zasilania benzyną

Układ zasilania silnika gazem LPG a układ zasilania silnika benzyną cz. I

Układ zasilania silnika gazem LPG a układ zasilania silnika benzyną cz. I

Wartości parametrów SHRT FT Xi LONG FT oraz zależności pomiędzy nimi

Wartości parametrów SHRT FT Xi LONG FT oraz zależności pomiędzy nimi

Przykłady interpretacji wartości parametrów: SHRT FT X, SHRT FT X1 i SHRT FT XZK

Przykłady interpretacji wartości parametrów: SHRT FT X, SHRT FT X1 i SHRT FT XZK

Zależność pomiędzy wartościami parametrów: SHRT FT X, SHRT FT X1 i SHRT FT XZK

Zależność pomiędzy wartościami parametrów: SHRT FT X, SHRT FT X1 i SHRT FT XZK

Parametry SHRT FT X1 i SHRT FT XZK

Parametry SHRT FT X1 i SHRT FT XZK

Regulacja składu mieszanki z wykorzystaniem sygnałów dwóch czujników tlenu cz. II

Regulacja składu mieszanki z wykorzystaniem sygnałów dwóch czujników tlenu cz. II

Zależności pomiędzy zmianami wartości parametrów SHRT FT X i LONG FT X

Zależności pomiędzy zmianami wartości parametrów SHRT FT X i LONG FT X