Poradniki Strona
z 6

Gdy wartość współczynnika przeliczeniowego czasu wtrysku benzyny, na czas wtrysku gazu wG/B, jest za duża

Gdy wartość współczynnika przeliczeniowego czasu wtrysku benzyny, na czas wtrysku gazu wG/B, jest za duża

Gdy wartość współczynnika przeliczeniowego wG/B, czasu wtrysku benzyny na czas wtrysku gazu jest za mała

Gdy wartość współczynnika przeliczeniowego wG/B, czasu wtrysku benzyny na czas wtrysku gazu jest za mała

Nieprawidłowe wartości współczynnika wG/B a wartości parametru LONG FT X

Nieprawidłowe wartości współczynnika wG/B a wartości parametru LONG FT X

Prawidłowa współpraca układu zasilania gazem z układem zasilania benzyną

Prawidłowa współpraca układu zasilania gazem z układem zasilania benzyną

Układ zasilania silnika gazem LPG a układ zasilania silnika benzyną cz. I

Układ zasilania silnika gazem LPG a układ zasilania silnika benzyną cz. I

Wartości parametrów SHRT FT Xi LONG FT oraz zależności pomiędzy nimi

Wartości parametrów SHRT FT Xi LONG FT oraz zależności pomiędzy nimi

Przykłady interpretacji wartości parametrów: SHRT FT X, SHRT FT X1 i SHRT FT XZK

Przykłady interpretacji wartości parametrów: SHRT FT X, SHRT FT X1 i SHRT FT XZK

Zależność pomiędzy wartościami parametrów: SHRT FT X, SHRT FT X1 i SHRT FT XZK

Zależność pomiędzy wartościami parametrów: SHRT FT X, SHRT FT X1 i SHRT FT XZK

Parametry SHRT FT X1 i SHRT FT XZK

Parametry SHRT FT X1 i SHRT FT XZK

Regulacja składu mieszanki z wykorzystaniem sygnałów dwóch czujników tlenu cz. II

Regulacja składu mieszanki z wykorzystaniem sygnałów dwóch czujników tlenu cz. II

Zależności pomiędzy zmianami wartości parametrów SHRT FT X i LONG FT X

Zależności pomiędzy zmianami wartości parametrów SHRT FT X i LONG FT X

Niedogodności procedury adaptacji czasu wtrysku

Niedogodności procedury adaptacji czasu wtrysku

Korzyści z procedury adaptacji czasu wtrysku

Korzyści z procedury adaptacji czasu wtrysku

Zapis i odczyt wartości parametru LONG FT X z pamięci RAM sterownika

Zapis i odczyt wartości parametru LONG FT X z pamięci RAM sterownika

Adaptacja czasu wtrysku cz. II

Adaptacja czasu wtrysku cz. II

Adaptacja czasu wtrysku cz.I

Adaptacja czasu wtrysku cz.I

Korekcja czasu wtrysku, przy pracy układu regulacji składu mieszanki w pętli otwartej

Korekcja czasu wtrysku, przy pracy układu regulacji składu mieszanki w pętli otwartej

Korekcja czasu wtrysku, przy pracy układu regulacji składu mieszanki w pętli zamkniętej cz.III

Korekcja czasu wtrysku, przy pracy układu regulacji składu mieszanki w pętli zamkniętej cz.III

Korekcja czasu wtrysku, przy pracy układu regulacji składu mieszanki w pętli zamkniętej cz. II

Korekcja czasu wtrysku, przy pracy układu regulacji składu mieszanki w pętli zamkniętej cz. II

Korekcja czasu wtrysku, przy pracy układu regulacji składu mieszanki w pętli zamkniętej cz. I

Korekcja czasu wtrysku, przy pracy układu regulacji składu mieszanki w pętli zamkniętej cz. I