Data publikacji: 2018-10-23

Certyfikacja jakości RAR dla produktów dostępnych w sieci sprzedaży Inter Cars SA

Mamy przyjemność poinformować, że kolejny europejski ośrodek wyspecjalizowany w badaniu bezpieczeństwa części zamiennych, wydał certyfikaty jakości dla marek dostępnych w sieci Inter Cars SA.

Certyfikacja jakości RAR dla produktów dostępnych w sieci sprzedaży Inter Cars SA (2).jpg
Certyfikacja jakości RAR dla produktów dostępnych w sieci sprzedaży Inter Cars SA (3).jpg
Certyfikacja jakości RAR dla produktów dostępnych w sieci sprzedaży Inter Cars SA (6).jpg
Certyfikacja jakości RAR dla produktów dostępnych w sieci sprzedaży Inter Cars SA (5).jpg
Certyfikacja jakości RAR dla produktów dostępnych w sieci sprzedaży Inter Cars SA (7).jpg
Certyfikacja jakości RAR dla produktów dostępnych w sieci sprzedaży Inter Cars SA (1).jpg

Po wnikliwych testach przeprowadzonych w wyspecjalizowanych Laboratoriach Badawczych, RAR – OCP wydał certyfikaty potwierdzające spełnienie wszelkich wymagań technicznych dla następujących elementów:

  1. BTA – piasty i łożyska kół
  2. NEXUS – elementy układu wysprzęglania.
  3. FORTUNE LINE – elementy układu zawieszenia i kierowniczego
  4. YAMATO – elementy układu zawieszenia i kierowniczego

Wszystkie wyżej wymienione produkty od wielu lat są obecne w ofercie sprzedaży Inter Cars SA.

Od początku również produkty te poddawane są badaniom i kontroli jakości dostaw, tak aby zapewnić wysoką jakość i zadowolenie klientów.

Warunkiem uzyskania certyfikatów RAR jest spełnienie wszystkich wymagań związanych z bezpieczeństwem użytkowania, montowalnością i funkcjonalnością poszczególnych produktów. W tym celu pobiera się do badań reprezentacyjne grupy części i poddaje się je testom wytrzymałościowym i materiałowym. Przebieg badań oraz wymagania jakościowe określone są w Wymaganiach Technicznych RAR – OCP.

  1. Ze względów na zachowanie bezpieczeństwa użytkowania w pierwszej kolejności sprawdzane są kryteria wytrzymałości i odporności na uszkodzenie podczas jazdy.
  2. Ze względu na parametry użytkowe testuje się również: parametry geometryczne i montowalność oraz prawidłowość funkcjonowania poszczególnych elementów
  3. Ze względu na trwałość i zużycie sprawdzany jest również rodzaj materiału i prawidłowość obróbki cieplno-chemicznej m.in. poprzez badanie parametrów trybologicznych.

Na przykład w przypadku elementów układu kierowniczego w jednym z testów sprawdza się wytrzymałość na wyrywanie sworzni kulowych z obudowy. Warunkiem spełnienia wymagania jest odporność na wyrywanie z siłą nie mniejszą niż 20 kN (około 2000 kg). Warunek ten musi być spełniony w 100% dla wszystkich badanych części. Niespełnienie tego warunku dla jednego z elementów oznacza dyskwalifikację całego produktu. Jest to kluczowy parametr związany z bezpieczeństwem poruszania się po drodze.

Nie mniej istotne są testy geometryczne, umożliwiające sprawdzenie jakości wykonania mocowań i elementów funkcjonalnych. W tym przypadku, w docisku sprzęgła Nexus sprawdzana jest zgodność wykonania punktów mocujących z deklarowaną tolerancją, a także głębokość odsadzenia elementów dociskowych.

Innym rodzajem testów są badania materiałowe. Mają one na celu wyeliminowanie materiałów o niskiej odporności na odkształcenia plastyczne, a także zbyt niskiej odporności na zużycie.

Pozytywne wyniki testów nie są zaskoczeniem, ponieważ już od wielu lat Inter Cars SA we współpracy z Laboratorium Badawczym Intermeko Europe przeprowadza badania i kontrole dostaw wg wielostopniowego planu w ramach Systemu Zapewnienia Jakości. Jest to owoc systematycznej i sumiennej pracy, której celem nadrzędnym jest bezpieczeństwo i zadowolenie użytkowników.