Data publikacji: 2019-10-14

Zatrważające wyniki Raportu Bezpieczeństwo Pracy w Polsce w 2019 roku

Cyklicznie od 2014 roku Koalicja Bezpieczni w Pracy promuje kulturę bezpieczeństwa. Badania rozpoczęto od zidentyfikowania problemów i określenia poziomu świadomości pracowników i pracodawców w tym zakresie. Porównano problematykę bezpieczeństwa w pracy na poziomie pracowników umysłowych i fizycznych, dużych i małych przedsiębiorstw oraz problemów pracowników polskich i cudzoziemców. W tym roku poruszono sferę konkretnych naruszeń i zagrożeń, które wpływają bezpośrednio na psychospołeczny stan pracowników, i które pomimo szczegółowych regulacji w prawie europejskim nie doczekały się jeszcze narzędzi i wytycznych w polskim ustawodawstwie. Wynikiem tej edycji jest raport zatytułowany Bezpieczeństwo Pracy W Polsce 2019. Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy.

Raport skupił się nie tylko na samym istnieniu problemu, ale również na konsekwencjach dla jednostki, firmy i kraju, jakie będą wynikiem bagatelizowania wykroczeń z zakresu przemocy słownej, mobbingu, dyskryminacji, złego traktowania przez przełożonego czy wykluczenia przez innych pracowników. Wnioski raportu są zatrważające. Wynika z nich m.in. iż 63% pracowników doświadczyło nieodpowiedniego traktowania przez przełożonego, 53% zetknęło się z przemocą słowną w miejscu pracy, a 85% odczuwa chroniczny stres związany z codziennymi obowiązkami zawodowymi. Jakub Nowak, gł. Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż. SEKA S.A. mówi - Najbardziej niepokojące jest to, że zaledwie kilka procent z grupy badanych osób (które prawidłowo określiły i zinterpretowały niewłaściwe sytuacje w pracy), kojarzy to z negatywnym wpływem na stan zdrowia. U osób, które stale są poddawane działaniu stresu w równym stopniu dochodzi do obniżenia stanu zdrowa i występowania problemów o charakterze fizycznym, tj. dolegliwości układu krążenia czy układu mięśniowo-szkieletowego.

Wszelkie niewłaściwe sytuacje przedstawione w raporcie, w końcowej konkluzji spotykają się w miejscu, w którym padają pytania: dlaczego tak wielu pracowników nie mówi głośno o tym, co ich spotyka? Dlaczego tematy związane z mobbingiem, prawami pracownika i niewłaściwymi zachowaniami w pracy są lekceważone na wielu szkoleniach BHP? Według eksperta Pani Elżbiety Rogowskiej, wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych PW Krystian - Potrzebę poprawy widać szczególnie w przypadku małych firm, zatrudniających mniej niż 50 pracowników. Podczas szkolenia BHP w tych firmach dość rzadko były podejmowane zagadnienia związane z czynnikami fizycznymi takimi jak hałas, temperatura czy brud (59%.) oraz wyposażenie miejsca pracy (53 %). Tymczasem w badaniu aż 32%respondentów pracujących w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej odpowiedziało, że podczas szkolenia nie były podejmowane zagadnienia związane z czynnikami i zagrożeniami psychospołecznymi. Jest to szczególnie alarmujące, jako że po pierwsze w większości dotyczy to sektora publicznego, który modelowo powinien być wzorem dla prywatnych pracodawców, a po drugie – pracownicy mający na co dzień styczność z takimi problemami jak stres czy depresja, powinni być szczególnie wnikliwie przeszkoleni w zakresie czynników psychospołecznych.

Praca dla większości osób jest bardzo ważną sferą życia. Wynika to z faktu, iż jest to zarówno źródło dochodu, jak i sposób rozwoju osobistego czy samozadowolenia. Bez względu na to, czy lubimy swoją pracę, czy też nie, spędzamy w niej dużo czasu. Jeśli przyjmiemy, że średnio pracujemy 40 godzin tygodniowo, miedzy 20. a 65. rokiem życia zajmie nam ona 90 360 godzin, czyli ponad 10 lat. Dla niektórych jest to dużo, dla innych nie. To postrzeganie zależy od wielu czynników: między innymi czy lubimy swoją pracę, czy dobrze się w niej czujemy, jak bardzo nas ona stresuje, z jaką atmosferą się tam spotykamy, czy jesteśmy doceniani itp. - Obecnie obowiązujący Kodeks Pracy został uchwalony w czerwcu 1974 roku. Choć po drodze mieliśmy szereg nowelizacji, to nadal brakuje w nim nowoczesnego i holistycznego spojrzenia na regulacje w zakresie prawa pracy – mówi ekspert Anna Jabłońska, Dyrektor Zarządzający CWS Polska, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy - Widzę tu duże pole do popisu dla służb BHP. Na ten moment, metodologia stosowana w narzędziach BHP

nie uwzględnia tych zagrożeń. Pomimo dużej skali ich występowania, zjawiska te praktycznie nie są

zgłaszane przez medycynę pracy do ustawodawcy. 57%. respondentów wskazało, że nie są podejmowane żadne działania w tej sprawie.

Wyeliminowanie wszystkich incydentów, o których mówi raport Bezpieczeństwo Pracy W Polsce 2019. Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy jest raczej niemożliwe, ale nowelizacja prawa oraz wypracowanie wewnętrznych procedur, które będą chroniły pracownika, są niezbędne, aby polski pracownik, a tym samym polska gospodarka, mogły funkcjonować prawidłowo.

Podobne artykuły

Cała prawda o home office

Cała prawda o home office

Pandemia koronawirusa –  czy jazda samochodem jest dozwolona?

Pandemia koronawirusa – czy jazda samochodem jest dozwolona?

Rodzina e-narzędzi – niezawodna pomoc w prowadzeniu warsztatu

Rodzina e-narzędzi – niezawodna pomoc w prowadzeniu warsztatu

Jak zarządzać warsztatem w kryzysie pandemii - Bezpłatny webinar dla warsztatów.

Jak zarządzać warsztatem w kryzysie pandemii - Bezpłatny webinar dla warsztatów.