Data publikacji: 2020-10-07
, autor: Jacek Żytnicki

Kody GTU dostępne w Katalogu Online!

Grupy towarów i usług (GTU) to nowość dla przedsiębiorców, wprowadzona w ramach uszczelniania systemu podatkowego. Od 1 października widoczne są one w Katalogu Online w opisie produktu wraz z kodami CN produktów.

Inter Cars_biznes.jpg

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.), od dnia 1 października 2020 roku dla wybranych towarów z oferty Inter Cars wprowadzone zostały kody GTU, które podlegają nowym przepisom raportowania do JPK_V7.

Są one widoczne w Katalogu Online w opisie produktu wraz z kodami CN produktów.


Grupy towarów i usług (GTU) to nowość dla przedsiębiorców. Czynni podatnicy VAT podczas wypełniania nowych jednolitych plików kontrolnych będą musieli oznaczać specjalnymi kodami sprzedaż 10 rodzajów towarów oraz trzech rodzajów usług zaliczanych do szczególnie narażonych na nadużycia. Sprzedaż wyrobów lub usług spoza listy nie wymaga stosowania kodów GTU.

Nowy JPK_VAT obowiązuje od 1 października 2020 r. Po raz pierwszy trzeba go przesłać do 25 listopada br. (za październik), ale już teraz warto zbierać dane o towarach i usługach, które będą oznaczone kodem GTU.

Wykaz GTU znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Przedstawia się następująco (kod/grupa towarów lub usług GTU):

 • 01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 • 02 – dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. paliw i olejów napędowych)
 • 03 – oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
 • 04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 • 05 – dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
 • 06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
 • 07 – dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
 • 08 – dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
 • 09 – dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
 • 10 – dostawa budynków, budowli i gruntów
 • 11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • 12 – świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
 • 13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

Oznaczenia GTU mają zastosowanie zarówno do towarów nowych, jak i do towarów używanych. Kodami należy oznaczać w JPK sprzedaż dokonaną po 1 października 2020 r.