Data publikacji: 2021-04-30

Inter Cars opublikował raport niefinansowy za 2020 rok

Inter Cars obchodził w tym roku 30-lecie swojej działalności, a tegoroczny raport niefinansowy to pierwsza publikacja, w której firma prezentuje swoją Strategię zrównoważonego rozwoju 2020+.

1170xlogo.png

Tegoroczna publikacja jest już czwartym raportem niefinansowym Inter Cars skierowanym do inwestorów, klientów, dostawców, pracowników, jak i wszystkich innych interesariuszy Grupy. Raport zawiera dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., a swym zakresem obejmuje jednostkę dominującą Inter Cars SA oraz 37 spółek kapitałowych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars. Jest to opracowanie, które dopełnia sprawozdania finansowe Grupy.

W raporcie finansowym znajdziemy informacje dotyczące przychodów, zysku, wskaźników finansowych, itp. Z kolei w raporcie niefinansowym opisane są zagadnienia obejmujące przede wszystkim obszary ESG – środowiskowy (Environmental – ang.), społeczny (Social – ang.) i zarządczy (Corporate Governance – ang.).

Raport został opracowany zgodnie z wymogami raportowania niefinansowego zawartymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz w oparciu o międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initivative (GRI Standards) w wersji CORE. W raporcie zostały uwzględnione także wymagania odnośnie raportowania finansowego za 2020 r., określone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority, ESMA).

30-lecie istnienia firmy motywacją do dalszego rozwoju

W 2017 roku zatwierdziliśmy Strategię Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Kapitałowej Inter Cars – naszą pierwszą strategię zrównoważonego rozwoju, nazywaną również strategią CR (ang. corporate responsibility). Zaprezentowaliśmy ją w pierwszym przygotowanym przez nas raporcie niefinansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars, w 2017 roku.

W 2020 roku, m.in. w związku z 30-leciem istnienia naszej firmy, przyjrzeliśmy się ponownie naszej agendzie odpowiedzialnego biznesu. Strategia pozostała aktualna, jednak jesteśmy przekonani o potrzebie dalszego, efektywnego komunikowania jej naszym pracownikom, partnerom biznesowym i wszystkim innym interesariuszom.

Strategia zrównoważonego rozwoju 2020+. Zrównoważona motoryzacja dla ludzi i klimatu

Począwszy od 2020 roku, w kolejnych latach chcemy pokazywać naszą strategię odpowiedzialnego biznesu przez pryzmat człowieka i środowiska naturalnego. Strategia oparta jest na siedmiu szczegółowych celach, a jej myślą przewodnią jest hasło: „Zrównoważona motoryzacja dla ludzi i klimatu”.

Strategia została szczegółowo zaprezentowana i opisana w raporcie, w którym zakomunikowaliśmy ją po raz pierwszy. Jako przedsiębiorcy i pracodawcy czujemy się odpowiedzialni za rozwój naszej firmy, dobrostan naszych klientów i pracowników. Jesteśmy jednak również przekonani, że od naszych konkretnych działań i decyzji w obszarze związanym z ochroną środowiska naturalnego i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, coraz częściej zależeć będzie nasz sukces biznesowy. Wierzymy, że myśl przewodnia strategii zostanie dobrze przyjęta zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i przez zewnętrznych interesariuszy.

Aktualne wyzwania i plany na przyszłość

Najnowszy raport niefinansowy Inter Cars obejmuje szeroki zakres informacji. Poza wspomnianymi już obszarami – środowiskowym, społecznym, zarządczym – w opracowaniu nie brakuje także komentarzy i wniosków dotyczących aktualnych wyzwań dla Inter Cars, m.in. takich jak nadal trwająca pandemia.

„Od samego początku pandemii COVID-19 dbaliśmy, by struktura zarządcza Grupy Kapitałowej odpowiadała wyzwaniom stojącym przed organizacją. Położono nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Inter Cars, a także właściwy przepływ informacji na temat zagrożeń. Szczególna rola przypadła tutaj strukturom firmy odpowiedzialnym za zasoby ludzkie i administrację” – czytamy w raporcie.

Nie brakuje także przedstawienia planów na przyszłość Inter Cars, które we wspólnym wywiadzie prezentują Krzysztof i Maciej Oleksowicz.

Jeśli mówimy o zatrudnieniu, to Inter Cars jest w tym obszarze stabilny, a więc zatrudniamy nowych pracowników i na razie nie planujemy w tym zakresie większych zmian. W przypadku inwestycji chęć do działania na razie jest ograniczona. Nowe zatrudnienia mieliśmy ostatnio w dziale IT. Wierzymy, że jest to motor napędowy firmy, który będzie świadczył o naszej innowacyjności, ale i konkurencyjnej przewadze” – podkreślił Maciej Oleksowicz, Prezes Zarządu Inter Cars.