Data publikacji: 2017-05-09

Inter Cars członkiem Koalicji Bezpieczni w Pracy

Inter Cars przystąpił do Koalicji Bezpieczni w Pracy. Jej celem jest promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i pracodawców.

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku. Jej celem jest promowanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. Jest on realizowany poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

W ostatnim czasie do Koalicji przystąpił Inter Cars.

- Z zadowoleniem przyjmujemy powstanie koalicji „Bezpieczni w pracy” – widzimy w tej inicjatywie możliwość stworzenia platformy wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z bezpieczeństwem w pracy. Z naszej perspektywy, platforma stanowi doskonałe wsparcie i  narzędzie dla naszych klientów – głównie małych i średnich warsztatów. Będą one mogły korzystać ze specjalistycznej wiedzy, zadać pytanie lub sprawdzić, jak bezpieczniej prowadzić swój biznes - mówi Robert Kierzek, Wiceprezes Zarządu Inter Cars.

Obecnie, od 24 kwietnia, trwają Mistrzostwa Kadry BHP, których organizatorem jest właśnie Koalicja Bezpieczni w Pracy. To już trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu, skierowanego do wszystkich zainteresowanych tematyką BHP. Ma na celu popularyzację wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, szkolenia i vouchery na wydarzenia branżowe. Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę:
http://bezpieczniwpracy.pl/mistrzostwa-kadry- bhp-2017/.