Data publikacji: 2018-07-30

Erasmus

Zakończyliśmy już przygotowanie i publikację na platformie e-learningowej Inter Cars zestawu szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji koniecznych mechanikowi do prowadzenia najwyższej jakości obsługi klientów. Cykl szkoleniowy, zatytułowany „Rozwój kompetencji mechaników z zakresu profesjonalnej obsługi klienta” finansowany jest  przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Erasmus Plus.

W tej obszernej bibliotece, przygotowanej przez ekspertów z Polski, Litwy i Łotwy, przy wsparciu firmy GroMar, odpowiedzialnej za atrakcyjną formę e-learningu, znaleźć można informacje uzyskane w trakcie wieloletniej współpracy z doświadczonymi właścicielami wiodących warsztatów i bazujące na historii ich sukcesów.

Moduł pierwszy poświęcony jest niemal w całości sprawom organizacyjnym i wizerunkowym serwisu - można z niego między innymi dowiedzieć się jak powinien wyglądać budynek warsztatu i jego otoczenie, w jaki sposób wykorzystać je do promowania serwisu i zachęcenia klientów do skorzystania z jego usług, jakie elementy charakteryzują dobrze przygotowana recepcję, poczekalnię, strefę napraw.

Moduł drugi – pod roboczym tytułem „przychodzi klient do warsztatu…” jest całościowym przedstawieniem, krok po kroku etapów procesu obsługi klienta, dzięki którym jakość tego procesu może być na bieżąco poprawiana. Dodatkowo zawiera on dużą liczbę przykładów.

Trzeci moduł dotyczy wiedzy na temat tego, w jaki sposób utrzymać dotychczasowych klientów i pozyskać nowych. Jest to trudna sztuka, bo rynek napraw samochodowych nie jest łatwy, a konkurencja na nim jest bardzo duża. Dlatego właśnie w tym module autorzy poruszają tematykę budowania zaufania, właściwej komunikacji i przygotowania do budowania długoterminowych relacji z klientem oraz pokazują, w jaki sposób podtrzymywać regularny kontakt z klientem, budować jego lojalność.

W ramach projektu powstały szkolenia w językach: polskim, litewskim, łotewskim i angielskim.

Autorom bardzo zależało, aby w tym cyklu szkoleń znalazły się informacje, które pozwolą na inspirację, a czasem krytyczne spojrzenie na swój warsztat. Zadbano także o to, aby były to informacje praktyczne, czyli takie, dzięki którym jakość obsługi klientów może stać się jednym z atutów prowadzonego biznesu.

ZAPRASZAMY !
W celu zalogowania się do platformy edukacyjnej należy wejść na  stronę z platformą pod adresem : https://e-learning.intercars.eu.
Pierwsze logowanie? Zapoznaj się z instrukcją.