Data publikacji: 2019-08-29

Dal(EKO)wzroczna działalność Inter Cars

Wśród Indian znane jest przysłowie: Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba – odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy.

Inter Cars to firma, która nigdy nie ucieka od odpowiedzialności, stara się nie tylko funkcjonować zgodnie z zasadami ekologii, ale również, poprzez swoje działania wewnętrzne i zewnętrzne, promuje zachowania „eko” wśród pracowników i klientów.

photo-1560891788-75137d27109c.jpg
photo-1535402970399-f27bd420e4fd[1].jpg
photo-1513985768785-f12f38ce03cb.jpg
photo-1528323273322-d81458248d40[1].jpg

Zarówno rynek samochodowy, jak i części zamiennych, obarczone są wyjątkowo dużą odpowiedzialnością społeczną za stan powietrza i produkcję zanieczyszczeń. Zobowiązuje to do szeroko zakrojonych praktyk proekologicznych. Świadomość społeczna na temat wpływu rozwoju cywilizacji, technologii i motoryzacji na ekosystem skłania biznes do działań, które w swoich założeniach nie mogą pomijać troski o środowisko naturalne. Inter Cars nie tylko nie stanowi tu wyjątku, ale idzie o krok dalej.

Dbając o to, aby inicjatywa szerzenia świadomości proekologicznej miała jak największy zasięg, Inter Cars prężnie działa w ramach projektu Bio Service. Jest to program, którego hasło przewodnie brzmi: warsztat przyjazny środowisku. Skupia się on na zgodnej z prawem organizacji kompleksowego odbioru odpadów warsztatowych, takich jak oleje przepracowane, filtry oleju i powietrza, płyny hamulcowe i chłodnicowce, opakowania ciśnieniowe, czyściwa, elementy z tworzywa sztucznego, zużyte świetlówki i sprzęt elektroniczny czy akumulatory. Szerzenie kultury proekologicznej wśród małych, średnich i dużych firm to proces, w konsekwencji którego zyskuje nie tylko środowisko, ale również przedsiębiorca.

Bio Service to program, który wspiera klientów zarówno merytorycznie, jak i praktycznie w prawidłowym gospodarowaniu odpadami. Zapewnia dostęp do  osób wykwalifikowanych w zakresie ochrony środowiska. Doradza i wspomaga warsztaty na etapie uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, gromadzenia i oznakowania miejsc ich składowania oraz pośredniczy w ich odbiorze, utylizacji lub recyklingu. Właściciele warsztatów mogą również liczyć na pomoc w kwestii wypełniania wymaganych prawem sprawozdań do Marszałka Województwa i wystawiania Kart Przekazywania Odpadów. Działania programu skupiają się poza tym na przypominaniu warsztatom o obowiązku rejestracji w BDO, czyli bazie danych zawierającej informacje zarówno o produktach i jaki podmiotach, podlegających gospodarce odpadami. Od stycznia 2020 r. do systemu zostaną wprowadzone dodatkowe moduły: ewidencji i sprawozdawczości oraz, obowiązek mówiący o tym, że Ci którzy nie będą figurowali w Rejestrach BDO nie będą mieli możliwości odebrania  odpadów.

Inter Cars promując ścieżkę ekologicznego biznesu, stworzył programy dedykowane konkretnym produktom. Tak np. za każdy kilogram zużytych akumulatorów, klienci otrzymują środki w postaci Premii Cash, które z kolei przekładają się na rabaty. W przypadku złomu, jeśli produkt zostanie zakupiony w Inter Cars, klient otrzymuje zwrot kosztów złomownia w postaci punktów Premii Cash. Na stronie www.skuprdzeni.pl funkcjonuje natomiast nowatorski projekt odkupu używanych części samochodowych (rdzeni), które spełniają kryteria przyjęcia, opracowane przez firmę LAUBER.

Mówiąc o ekologii, nie można jednak ograniczyć się wyłącznie do tematyki utylizacji odpadów. To również, albo może przede wszystkim, całościowe działania wyznaczające koegzystencję cywilizacji i środowiska, ich wzajemne przenikanie i oddziaływanie.

Zarówno to jak funkcjonują same warsztaty: czy serwisują swój sprzęt, czy monitorują zużycie prądu, jak ogrzewają budynki, a nawet jak budowane czy ocieplane są same obiekty, ma wpływ na nasze środowisko.

Inter Cars to firma, której działalność związana jest bezpośrednio z rynkiem części samochodowych, ale za cel postawiła sobie również edukowanie tegoż segmentu. Kim byłby jednak nauczyciel, który poucza, a nie stanowi przykładu? Inter Cars zaczął więc od siebie i na bazie swoich doświadczeń oraz problemów, z jakimi borykał się na przestrzeni wielu lat działalności, poprzez wewnętrzne działania, pokazuje jak być firmą, dbającą o środowisko.

Inter Cars:

  • używa wielorazowych opakowań do przewozu towarów wewnątrz sieci Inter Cars,
  • minimalizuje potrzebę używania opakowań kartonowych,
  • opakowania (kartony, folie), w których otrzymuje towary od dostawców sortuje, prasuje i przekazuje do recyklingu,
  • biura i magazyny zaopatruje w oświetlenie LED z czujnikami ruchu, co umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej,
  • wszystkie łazienki wyposaża w dozowniki środków czystości i podajniki ręczników bawełnianych w rolce, co oszczędza zużycie prądu, niwelując do zera zużycie papierowych ręczników, a tym samym znacząco ogranicza ilość śmieci,
  • dba, aby maszyny i urządzenia były terminowo i we właściwy sposób serwisowane, naprawiane i czyszczone, co zapobiega awariom i wyciekom,
  • skrupulatnie przestrzega i przypomina klientom jak prowadzić sprawozdawczość środowiskową, czyli ewidencję dotyczącą odpadów, opłat środowiskowych i produktowych oraz jak uzyskać odpowiednie pozwolenia i decyzje z zakresu ochrony środowiska.

Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS, należące do Grupy Kapitalowej Inter Cars, otrzymało w 2016 r. wyróżnienie w konkursie Environmental Prize za innowacyjne i wzorowe działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Poza działaniami wprost proekologicznymi, za które spółka została wyróżniona, jury podkreśliło, iż godne naśladowania są również starania, jakie firma podejmuje na rzecz poprawy świadomości pracowników, prowadząc dla nich szkolenia i warsztaty. Innym aspektem działań wewnętrznych, które w pośredni sposób przełożyły się na uznanie Spółki ILS za firmę nowoczesną i ekologiczną było wprowadzenie programów skupiających się  na poprawie warunków socjalnych pracowników. Uznano bowiem, iż w ten sposób rozszerza się ich wiedza na temat troski o środowisko.

Ekologia w dzisiejszych czasach stała się tematem modnym i wizerunkowym. Inter Cars stara się zarówno swoimi działaniami, jak i szkoleniami pokazać, że ten temat to również wyzwanie, które może dawać wiele satysfakcji i korzyści firmom, jeśli tylko nie są to działania fantomowe.