Data publikacji: 2014-08-26

LOTOS

LOTOS Oil S.A. jest spółką akcyjną, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej LOTOS.

LOTOS Oil S.A. jest spółką akcyjną, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej LOTOS. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i dystrybucja środków smarowych: olejów samochodowych, przemysłowych i smarów, olejów bazowych oraz dystrybucja kosmetyków i chemii samochodowej.